Vilkår for bruk av Workplace i Fjordkraft


Dette dokumentet er oppdatert 29. august 2017 og er tilgjengelig på Fjordbok og ved å trykke på «Fjordkraft sine betingelser» på Workplace.

Hensikten med å bruke Workplace er å gjøre kommunikasjon, diskusjon og deling av idéer, i og mellom de ulike avdelingene i Fjordkraft, enklere.

 • Workplace er et sted hvor medarbeidere kan være åpne og dele idéer og kunnskap.
 • Det er et sted å ha en stemme, bli sett og få anerkjennelse.
 • Det er et sted hvor visning og deling av idéer skjer på en enkel og åpen måte.
 • Du oppfordres til å være sosial og delta i diskusjoner, men til enhver tid bruke sunn fornuft og leve våre verdier: Gjør det enklere - vær vennlig- skap verdi!

 
Alle ansatte skal

 • se denne forklaringsfilmen før bruk: https://www.youtube.com/watch?v=grO38PjWANg
 • gjøre seg kjent med innholdet i gruppen Workplace Helpdesk.
 • utvise varsomhet ved omtale av interne tall og forretningsinformasjon. Spør nærmeste leder før publisering dersom du er usikker.
 • begrense publisering av eventuell konfidensiell informasjon til egnede grupper (need to know-basis).

 
Følgende typer informasjon skal ikke publiseres i noen form:

 • Personlig informasjon om kollegaer, inkludert sykdommer og skader.
 • Informasjon knyttet til etnisitet, rase, religion, seksuell orientering eller politikk.
 • Informasjon som kan anses som ulovlig, skadelig eller diskriminerende.

Du kan opprette og delta i grupper om temaer som du synes er interessante og nyttige. Hvis du oppretter en gruppe vil du være administrator for den gruppen. Som gruppeadministrator er du ansvarlig for å moderere innholdet som blir postet i den aktuelle gruppen.

Alle brukere har plikt til å rapportere mulige brudd på de ovenfor nevnte vilkårene ved hjelp av rapporteringsverktøyet i Workplace, eller ved å ta direkte kontakt med avdeling HR, kommunikasjon og sikkerhet.

Du skal også gi beskjed umiddelbart om du mistenker at uvedkommende har tilgang til Fjordkrafts Workplace. Dette inkluderer tidligere innleide og ansatte.

Hvis du forlater Fjordkraft vil du miste tilgang til Workplace, men alle innlegg du har skrevet vil fremdeles eksistere.

 
Besøk Fjordbok for mer informasjon om:

 • Behandlingsansvarlig og dataeier
 • Rettslig grunnlag for behandling
 • Hvilke data som Fjordkraft legger ut på Workplace.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan FB behandler data i Workplace på vegne av Fjordkraft eller sletting og oppbevaring av data i løsningen, kontakt kommunikasjonsavdelingen for fremvisning av vår foretaksavtale med Facebook.