Flytting

Husk elsjekk på visningen

Her er el-tipsene som kan spare deg for hodebry ved nytt boligkjøp.

Publisert: 08. juni 2017

Hos mange er el-anlegg ofte langt ned på listen over det viktigste ved et nytt boligkjøp, men det bør det ikke være – verken med tanke på lommebok eller sikkerhet? Den vanligste årsaken til boligbrann i Norge stammer fra elektriske anlegg. Og mindre dramatisk, men fortsatt viktig – hvilke strømutgifter kjøper du deg med den nye boligen? Her er tipsene for elsjekk som kan spare deg for hodebry ved nytt boligkjøp.

Sjekk boligens energibruk

La oss se på lommeboka først. I dag blir alle boliger som skal selges klassifisert med energikarakter, fra A til G og fargekode rød til grønn. Den gir en rask indikator på hvor energieffektiv boligen er og hva du kan forvente deg av utgifter. Hør også gjerne med selger og megler hva årlige strømutgifter ligger på, hva de vurderer som bakgrunn for energikarakteren boligen har fått og om noe eventuelt kan utbedres for å øke energieffektiviteten. Tetter alle vinduer godt? Kan dør eller vinduer byttes, eller en vegg etterisoleres?

Hva er normalt strømforbruk? Sjekk oversikten


Ta en titt i sikringsboksen

Sikringsboksen er hjernen i det elektriske anlegget og forteller mye om boligens el-sikkerhet. Om du finner gamle skrusikringer heller enn nyere automatsikringer trenger ikke det i seg selv være et problem, men det sier noe om alder på anlegget. Ser el-anlegget ut til å være godt ivaretatt? Er kursoversikten ryddig og fin? Er jordfeilbryter på plass om feil på en kurs skulle oppstå? Er sikringsskapet tett slik at oksygentilførsel hindres ved eventuell brann? Er sikring eller skapet generelt unormalt varmt?

NB: Utvis stor forsiktighet i forbindelse med el-anlegg. Ta med deg en elektriker eller venn som forstår seg på strøm, om du ikke vet hva du gjør.

Ser alt ut som det skal?

Også med tanke på el-sikkerhet kommer du langt med sunn fornuft. Merk deg om el-anlegget bærer preg av å være profesjonelt lagt opp. Ligger ledninger rart? Er stikkontakter plassert på forskjellige høyder i rommene eller farlig nær dusjen, for eksempel? Da bør alarmen gå og saken sjekkes nærmere. En annen ting som er smart å sjekke er om stikkontaktene på bad og kjøkken er jordet. Sjekk også om boligen har tilstrekkelig antall uttak for moderne bruk – det kan nemlig være en sikkerhetsrisiko forbundet med stort bruk av skjøteledninger.

Dokumentasjon på det elektriske anlegget

En samsvarserklæring er dokumentasjon som viser at det elektriske anlegget samsvarer med forskriftene. Erklæringen skal følge el-anlegget og kunne fremvises ved offentlig kontroll. Mangler denne kan du i verste fall risikere at du som kjøper sitter igjen med det økonomiske ansvaret om du finner mangler på el-anlegget i ettertid. Er det for eksempel montert varmekabler eller downlights etter at anlegget var satt opp? Sjekk med megler eller kjøper at godkjent dokumentasjon er på plass!

Skal du flytte? Husk å ta med deg strømmen når du flytter