Vilkår Solkonto

  Åpne som pdf 06.11.2020

Vilkår Solkonto

06.11.2020

Vilkår for Solkonto

Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for deg som ønsker å lagre din overskuddsstrøm i et virtuelt «batteri».

I korte trekk innebærer tjenesten at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i vår nye Solkonto og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen din for den perioden du ønsker fratrekket i.

1. Generelt
Vilkårene gjelder for Fjordkrafts private kunder.
Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

2. Priser
Uttak av kilowatt timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.
Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto, det gjelder også om du benytter deg av Prismatch.
Tjenesten er kostnadsfri for kunder som har Strømavtale fra Fjordkraft.

Fjordkraft forbeholder seg retten til å innføre en kostnad på tjenesten i fremtiden.

3. Lagring
Overskuddsproduksjon av solkraft lagres i din Solkonto i kilowatt timer. Overskuddsproduksjonen kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 måneder vil overskuddsproduksjonen utbetales til gjeldende månedsmiddelpris fra NordPool.

4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto
Du kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak kan gjøres direkte av kunde via Fjordkrafts App. Uttak vil komme til fratrekk på din neste strømregning. Du kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk. Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra neste faktura.
Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto.

5. Endring i vilkårene
Fjordkraft forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Fjordkrafts nettsider, min side eller direkte varsel til kunde dersom det er valgt.

6. Avslutning av avtale eller kundeforhold
Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura. Deretter vil kunden motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm som beskrevet i vilkår for Solstrøm fra Fjordkraft. Kunden kan selv velge mellom løpende utbetaling og sparing på Solkonto via Fjordkrafts App.
Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Fjordkraft vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura.