Vilkår Solkonto

  Åpne som pdf 14.11.2022

Vilkår Solkonto

14.11.2022

Vilkår for Solkonto

Solkonto er en spesialtilpasset tjeneste for deg som ønsker å lagre din overskuddsstrøm i et virtuelt «batteri».

I korte trekk innebærer tjenesten at du kan lagre overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget i vår nye Solkonto og ta ut tilsvarende kilowatt timer senere når du vil bruke den. Fratrekket av kilowatt timer vil redusere strømregningen din.

1. Generelt
Vilkårene gjelder for Fjordkrafts private kunder.
Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

2. Priser
Uttak av kilowatt timer fra Solkonto gjelder kun strømdelen av kundeforholdet. Lokal nettleie og til enhver tids gjeldende avgifter kommer i tillegg.

Prisen for manuelt uttak baseres på kundens strømavtale den aktuelle måned kunden ber om uttak fra Solkonto, minus mva.

Om kunden velger å selge overskuddsproduksjon fortløpende, gjelder spotprisen som er basert på Nord Pools områdepriser time for time i kundens leveringsområde.

3. Lagring
Overskuddsproduksjon av solkraft lagres i din Solkonto i kilowatt timer. Overskuddsproduksjonen kan lagres i inntil 18 måneder. Etter 18 mnd vil overskuddsproduksjonen komme som fratrekk på kundens faktura. Gjeldende pris ved utbetaling baseres på din strømpris den aktuelle måneden.

4. Avregning og regler ved uttak fra Solkonto
Du kan selv velge å ta ut en valgt mengde kilowatt timer fra Solkonto. Uttak kan gjøres direkte av kunde via Fjordkrafts App. Uttak vil komme til fratrekk på på fakturaen for den måneden du bestiller uttak. Prisen for uttak baseres på din strømpris den aktuelle måned du ber om uttak fra Solkonto. Du kan kun ta ut oppspart produksjon og ikke produksjon inneværende måned. Uttak kan ikke overskride faktisk forbruk.

Dersom uttak fra Solkonto er større enn faktisk forbruk vil Solkonto trekkes fra senere faktura.

5. Endring i vilkårene
Fjordkraft forbeholder seg retten til å endre nåværende vilkår. Disse endringene vil bli varslet på Fjordkrafts nettsider, min side eller direkte varsel til kunde dersom det er valgt.

6. Avslutning av avtale eller kundeforhold
Dersom kunde ikke ønsker å spare strøm på Solkonto, vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura.  Deretter vil kunden motta månedlig utbetaling av overskuddsstrøm. Viser til punkt 2 for gjeldende priser. Kunden kan selv velge mellom løpende utbetaling og sparing på Solkonto via Fjordkrafts App.

Dersom kunden sier opp sin strømavtale med Fjordkraft vil utestående mengde kilowattimer som kunden har på konto bli gjort opp på neste faktura.