Fastpris på strøm

 

Med fastpris på strøm kan du binde prisen for en periode. Vi tilbyr for øyeblikket ikke fastprisavtaler – kort fortalt skyldes det stor usikkerhet i energimarkedet. Men sjekk gjerne ut Spot med Forvaltning som kombinerer forvaltning og spotpris. 

Hva er fastpris på strøm? 

En fastprisavtale har en fast strømpris over en lengre periode. Det vil si at du betaler det samme per kWh du bruker, og slipper å tenke på når strømmen er dyrest. Når du inngår en fastprisavtale baseres prisen på gjennomsnittlig strømpris for avtalt periode. Varigheten på slike avtaler er stort sett mellom ett og fem år. 

Hvilken strømavtale er best nå?

Alternativene til en fastprisavtale er en spotprisavtale. Med en spotprisavtale betaler du samme pris for strøm som det strømleverandørene kjøper kraften for på kraftbørsen NordPool. I tillegg betaler du et fast månedsbeløp og et påslag per kWh du bruker. Spotprisen varierer hele tiden, og derfor varierer også hvilken pris du som kunde må betale med en spotprisavtale. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, i tillegg til andre faktorer som har innvirkning på prisvariasjonene.

Vi har to forskjellige spotprisavtaler.

Strøm til spotpris

Strøm til spotpris følger markedsprisen, noe som normalt gir lavere pris over tid. 

Spot med forvaltning

Spot med forvaltning kombinerer forvaltning og spotpris. Målet er å unngå de høyeste pristoppene. Forvalterne våre kjøper strøm til en bestemt pris frem i tid, og dersom de oppnår bedre pris enn spotprisen forrige måned får du 80 % av gevinsten. 

Hva skjer etter fastprisperioden?

Er du kunde hos oss fra før tilbakeføres du til strømavtalen du hadde tidligere, uten noen bindingstid. Er du ny kunde får du strømavtalen Strøm til spotpris. Dette skjer automatisk, uten at du trenger å gjøre noe. Så snart fastprisperioden er ferdig, står du fritt til å bytte til den strømavtalen du ønsker.