Åpne som pdf 03.10.2022

03.10.2022

Vilkår Fjordkraft Fordel

Oppsummering
Ved å bli medlem av Fjordkraft Fordel inngår du en avtale med Fjordkraft AS og aksepterer medlemsvilkårene.

Fjordkraft Fordel er et fordelsprogram levert av Fjordkraft AS som gir deg poeng basert på kjøp av varer og tjenester hos Fjordkraft og våre partnere.

Avtalen og Partene
Denne medlemsavtalen består av vilkårene i dette dokumentet, personvernerklæring og de samtykker du har gitt i tilknytning til tjenesten. Dine samtykker kan du administrere på min side. I tillegg gjelder også de til enhver tid relevante bestemmelser som følger av norsk lov.

Medlemskap kan kun inngås av personkunder som er registrert som juridisk eier av strømforbruket. Det er en forutsetning for opptjening av poeng at du er bosatt i Norge.

Opptjening av poeng og andre Fordeler
Du tjener poeng ved kjøp av varer og tjenester fra Fjordkraft og Fjordkrafts partnere i fordelsprogrammet og Markedsplassen. Se egne vilkår for Fjordkraft Netthandel her.

Fjordkraft forbeholder seg retten til å korrigere poeng som er godskrevet ved en feil, også i tilfeller hvor feilberegninger skyldes forhold på Fjordkrafts side, samt poeng opptjent i strid med medlemsvilkårene eller lov. Retten til korrigering gjelder selv om poengene er brukt før feilen ble oppdaget.

Du finner informasjon om dine kjøp og oppspart poeng på min side på Fjordkraft.no. Tiden det tar før poeng godskrives vil kunne variere. Vanligvis tar det 1 -2 dager fra du foretar et kjøp til dette vises i kjøpshistorikken. Kjøp gjort via Netthandel tar lengre tid se egne vilkår.

Grunnlaget for opptjeningen vil kunne variere. Dette gjelder både hvilke varer og tjenester du får poeng for, hvilke delavtaler du har inngått med våre partnere og hvor stor rabatten/poengsum er til enhver tid. Visse dager tilbys ekstra poengopptjening. Informasjon om dette gis på SMS, e-post og på nettsidene til Fjordkraft eller partnere.

Lagring
Fordelspoeng lagres på Min Side i inntil 15 måneder. Etter 15 måneder vil poeng som er foreldet utløpe.

Verving
Som kunde får du 500 poeng i vervebonus for hver strømkunde (målepunkt) du verver, som inngår ny strømavtale, og får strøm levert fra oss. Både du og den du verver må være kunde i mer enn 14 dager for å få vervebonus.

Den som blir vervet får også 500 poeng og kan ikke ha vært vervet tidligere. Vedkommende kan ikke ha en aktiv strømleveranse fra Fjordkraft på det målepunktet som meldes inn, og målepunktet kan ikke ha vært Fjordkraft kunde de siste 3 månedene .

Kundedialog
For å administrere medlemsavtalen kan vi sende deg e-post og i enkelte tilfeller SMS. Dette kan for eksempel være oversikt over saldo og sparing.

For å gi deg best mulig grunnlag for å spare poeng kan vi sende deg e-post og SMS. Dette kan du reservere deg mot på min side.

Hvordan ta ut Fordelspoeng
Opptjent Fordelspoeng kan du velge å bruke til å betale din strømregning eller handle for på Markedsplassen. Dette kan du enkelt gjøre ved å logge inn i App/Min side. Poeng trekkes fra på strømregningen (gjelder kun strømforbruk, ikke nettleie ).

Dersom poengsaldo du ønsker å ta ut har en høyere verdi enn strømregningen, vil rabatten overføres til neste strømregning, og kvalifiserer ikke til utbetaling. Du må selv aktivt velge når oppspart sum skal benyttes til å betale ned strømregningen. Pengene kan ikke utbetales. Dersom man avslutter sitt kundeforhold hos Fjordkraft refunderes ikke opptjent pengesum.

Oppsigelse av medlemskapet
Dersom man avslutter strømavtale med Fjordkraft, men ikke har sagt opp medlemskap i Fjordkraft Fordel vil kundeforholdet på Fjordkraft Fordel fortsette 12 mnd etter oppsigelse. Du vil ikke kunne bruke poeng til å betale ned strømregning. Poengsaldo opphører 12 mnd etter oppsigelse er registrert.

Ved brudd på medlemsbetingelser, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Fjordkraft seg retten til å si opp medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Ved endring i vilkår som krever aktiv aksept, og der medlem ikke ønsker å gi fornyet aksept, forbeholder Fjordkraft seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Fjordkraft beslutter å avvikle medlemskonseptet.


Administrasjon og vedlikehold av medlemskapet
Du er selv ansvarlig for å melde endring av navn, adresse og andre opplysninger som er gitt til Fjordkraft, så snart som mulig. På min side kan du gjøre nødvendige endringer.

Fjordkraft har ikke ansvar for manglende opptjening av poeng eller at du ikke får benyttet deg av tilbud og tjenester som følge av at dine personopplysninger ikke er korrekte og oppdaterte.

Reklamasjon
Ved eventuell reklamasjon på registrering og beregning av Fordelspoeng, kan Fjordkraft forlange å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.

Force majeure
Skulle det oppstå hendelser utenfor Fjordkrafts kontroll, eller en situasjon som Fjordkraft ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av, kan dette hindre Fjordkraft fra å oppfylle sine avtaleforpliktelser, for eksempel ved registrering eller uttak av poeng eller ved kjøp av produkter/tjenester. I slike tilfeller opphører Fjordkrafts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Endring av medlemsvilkår
De til enhver tid gjeldende avtalevilkår vil være tilgjengelig på Fjordkraft.no. Fjordkraft og partnere kan endre medlemsbetingelser, herunder regler for beregning av Fordelspoeng. Slike endringer vil bli kommunisert på fjordkraft.no og eventuelt på e-post. Hvor lang tid det vil ta før varslede endringer trer i kraft, vil bli fastsatt av Fjordkraft etter en vurdering av hvor vesentlig endringen er og hvilke konsekvenser den har for medlemmene. Skulle en endring være av en slik karakter at du ikke lenger ønsker å være medlem av Fjordkraft Fordel kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.

Overdragelse av avtalen
Fjordkraft forbeholder seg retten til å helt eller delvis overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap som skal drive fordelsprogrammet videre.