Spesialtilbud på strøm

Samarbeidet mellom Knif Innkjøp og Fjordkraft kommer også ansatte og frivillige til gode. Er du med i en medlemsorganisasjon som er tilknyttet Knif Innkjøp, kan du velge mellom to gode strømavtaler.

KNIF Spotpris privat

Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid.

Knif Sikret 50 privat

Med denne avtalen er halve strømforbruket prissikret på forhånd, og halve forbruket følger markedsprisen på strøm. Dette demper prissvingningene og gjør strømkostnadene mer forutsigbare.