Spot med forvaltning GOBB

Spot med forvaltning GOBB kombinerer prissikring og spotpris. Målet er å unngå de høyeste pristoppene. Våre forvaltere kjenner markedet og jobber for å oppnå gode sikringspriser for deg. Det vil si innkjøp av strøm til en bestemt pris frem i tid. Slike strømavtaler er svært vanlig for bedrifter og det offentlige.

Avtalen kan sammenlignes med å spare i fond fordi det er mulig å oppnå avkastning. Noen måneder kan prisen bli høyere enn spotprisen. Historisk sett har avtalen gitt gode resultater.

Avtalen følger spotprisen i markedet time for time. Spotprisen er lik for alle strømleverandører i Norge. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh. 

Lykkes vi, lykkes du. Selv om forvalterne jobber for å oppnå gode sikringspriser, kan prisen bli høyere enn spotprisen i enkelte måneder. Men aldri mer enn 12,5 øre/kwh (inkl. mva.) over spotprisen. Påslaget kommer i tillegg. Resultatet får du en gang i måneden, og du ser hvordan det har gått på strømregningen din.

Prisinformasjon

  • Påslag strøm: 3,79 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 19 kr/mnd
  • Oppsigelsestid: 3 mnd (eventuelt 500 kr i bruddgebyr)

Dersom våre forvaltere oppnår en bedre pris enn spotprisen forrige måned, får du 80 % av gevinsten. De resterende 20 % dekker våre forvaltningskostnader.

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Avtalevilkår

Bestill Spot med forvaltning GOBB

Par se på telefon og smiler

Gode resultater

Spot med forvaltning har som mål å kutte de høyeste pristoppene. Over tid har dette vist seg å være lønnsomt for kundene våre. Avtalen har vært bedre enn spotprisen i 11 av de 12 siste månedene. Med spotprisen menes månedsgjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool, inkl. mva. Avtalens påslag og månedsbeløp kommer i tillegg.

Resultater for 2023

Måned Endring i spotpris
Januar -8,29 øre/kWh
Februar -7,46 øre/kWh
Mars -4,61 øre/kWh

 

Resultater for 2022

Måned Endring i spotpris
Januar -48,59 øre/kWh
Februar -45,88 øre/kWh
Mars -25,33 øre/kWh
April -20,27 øre/kWh
Mai -74,23 øre/kWh
Juni -82,62 øre/kWh
Juli -35,23 øre/kWh
August -83,24 øre/kWh
September -55,29 øre/kWh
Oktober -10,63 øre/kWh
November -10,13 øre/kWh
Desember -15,16 øre/kWh

 

Resultater for 2021

Måned Endring i spotpris
Januar   -28,30 øre/kWh
Februar   -34,55 øre/kWh
Mars   -18,70 øre/kWh
April   -7,27 øre/kWh
Mai   -9,54 øre/kWh
Juni   -15,59 øre/kWh
Juli   -6,36 øre/kWh
August   -5,58 øre/kWh
September   -17,96 øre/kWh
Oktober   +2,10 øre/kWh
November   -44,03 øre/kWh
Desember   -95,79 øre/kWh


Eksempel: 
Hvis spotprisen i ditt område i november var 133 øre/kWh, så betaler du 133 - 44,03 = 88,97 øre/kwh. I tillegg kommer påslaget på 3,90 øre/kWh, altså totalt 92,87 øre/kWh. Fradraget på 44,03 øre/kWh ga den måneden en besparelse på ca 625 kr for kunder med gjennomsnittlig strømforbruk på ca 17.000 kWh pr år.

Historiske resultater er ingen garanti for fremtidig gevinst.

* Resultat beregnes etter månedens utløp.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Fjordkraft Mobil

Mobilabonnement for hele familien

Når du bestiller strøm kan du samtidig få billige mobilabonnement for hele familien. Som medlem får du tilgang til utvalgte mobilabonnement til spesialpris! Vi gir deg lynsrask 5G dekning, ingen hastighetsbegrensning, Data Rollover og fri bruk i EU/EØS.

Se alle mobilabonnement