Spesialtilbud på strøm

Bergen Huseierforening

Bergen Huseierforening Spotpris

En strømavtale som følger spotprisen

Med denne avtalen får du ganske enkelt strømmen din til spotpris. Det betyr at strømavtalen følger markedsprisen fra time til time, noe som normalt gir lave priser over tid. Spotpris passer for deg som:

 • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst
 • Ønsker en rimelig strømavtale over tid
 • Vil bruke Fjordkraft-appen til smart strømstyring

Bestill strøm

Prisinformasjon

Du får strømmen til spotpris. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

 • Påslag strøm: 3.79 øre/kWh
 • Månedlig fastbeløp: 24.00 kr/mnd

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Spotpris Bedrift

Som medlem av Bergen Huseierforening får bedriften din vår mest populære strømavtale enda billigere.

Spotpris er en strømavtale som er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Bedriften får levert innkjøpsprisen for det prisområdet som målepunktet til den aktuelle strømmåleren befinner seg i.

Fakta om strømavtalen

 • Passer til alle bedrifter
 • Ingen forskuddsbetaling

Prisinformasjon

 • Månedlig fastbeløp strøm: 19.00 kr/mnd
 • Påslag inkl. elsertifikater: 1.84 øre/kWh
 • Energi og Klimarapportering: 99.00 kr/mnd

Nyttig å vite om spotprisavtaler

For timesmålte anlegg avregnes timespris for anleggets prisområde multiplisert med timesforbruk. Profilmålte anlegg avregnes etter netteiers justerte innmatingsprofil.

Avtalen har ingen forskuddsbetaling og selvsagt ingen bindingstid. 

Spotprisavtaler følger markedet. I et marked med lave priser er det ofte det billigste alternativet. I et marked med høye priser og store svingninger slik som nå, innebærer spotpris høy risiko. Dersom strømkostnaden er viktig for bedriftens lønnsomhet, anbefaler vi forvaltningsavtaler hvor deler av forbruket er prissikret av våre kraftforvaltere.

Energi- og klimarapportering

Energi og klimarapportering er vår "Min Bedrift"-løsning. Dette er energiverktøyet som gir dere full oversikt over bedriftens strømkostnader og forbruk.

Aktiv bruk av Min Bedrift er derfor et viktig tiltak for å redusere strømkostnadene. Dere kan for eksempel hente ut rapporter for hele selskapet eller for hver enkelt strømmåler. Ved å ha et jevnest mulig strømforbruk, og unngå pristoppene, kan dere oppnå vesentlige besparelser både i strømpris og nettleie. 

 

Dette finner du i Min Bedrift

 • Oversikt over faktura og betalingsstatus.
 • Kontroll over forbruk, kostnader og historikk.
 • Detaljerte rapporter for alle bedriftens strømanlegg.
 • Klimaregnskap som hjelper bedriften din å kutte utslipp.
 • Mulighet til å invitere kollegaer, regnskapsførere eller andre som trenger tilgang.

Bergen Huseierforening

Billige mobilabonnement

Når du blir strømkunde hos oss, kan du også få billig mobilabonnement fra Fjordkraft.

Se våre mobilabonnement her