Må jeg betale nettleie for de kWh jeg tar ut fra Solkonto?

Du betaler ingen nettleie for kWh du tar ut fra Solkonto. Solkonto er et virtuelt batteri, det er ikke noe strøm som fysisk flytter på seg når det gjøres uttak

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei