Et klimaløfte fra

Om Klimanjaro

Et ambisiøst, men gjennomførbart klimatiltak

Fjordkraft har vært klimanøytrale siden 2007. Det i seg selv er et beskjedent bidrag til togradersmålet. Derfor stiller vi nå krav om klimanøytralitet til alle våre leverandører. Initiativet har vi kalt «Klimanjaro».

Navnet er et ordspill på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro. Fjellet er krevende å bestige. Men med riktige forberedelser klarer de fleste det. På samme måte er «Klimanjaro» et ambisiøst, men fullt gjennomførbart klimatiltak.

Les mer: Derfor har vi valgt navnet «Klimanjaro»

I dag stiller vi krav til at våre leverandører skal være klimanøytrale. På sikt kan vi også kreve at leverandørenes leverandører skal være det. Dette er ambisiøst, men vil gi en dominoeffekt som langt overgår effekten av de klimatiltakene vi kan gjøre på egenhånd. Vi ønsker at dette skal være et eksempel til etterfølgelse.

Klimanøytralitet handler ikke om nullutslipp, men om å redusere eget klimaavtrykk, kombinert med kjøp av godkjente klimakvoter. Klimanjaro bruker FNs definisjon av klimanøytrale virksomheter og vi bruker de anerkjente standardene til World Resources Institute og Greenhouse Gas Protocol for å beregne leverandørenes direkte og indirekte utslipp.