Vi er opptatt av at bærekraftsarbeidet vårt skal ha størst mulig effekt. For å få dette til er FNs bærekraftsmål en viktig ledesnor. Vi har valgt å ha ekstra fokus på ni av målene, der nummer 13, stoppe klimaendringene, er det viktigste.  

3 God helse  

Fjordkraft er med på å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder. Vi støtter både breddeidrett i lokalmiljø og toppidrett nasjonalt. Vi legger også til rette for fysisk aktivitet for ansatte med både ukentlige treninger og konkurranser for å motivere til aktivitet.

Gjennom Fjordkraft Helsefordel i fordelsprogrammet vårt, gir vi våre kunder en enkel og rimelig tilgang til helsetjenester. Vi samarbeider med weCare, en app for pårørende som samarbeider om å hjelpe eldre eller omsorgstrengende. Fjordkraft ser på muligheten for å kunne tilby et bredere helsetilbud i årene som kommer. God helse er viktig for å nå alle FNs bærekraftmål.   

5 Likestilling mellom kjønnene 

Fjordkraft har fokus på likestilling og det å styrke kvinners stilling i samfunnet. Vi har et ansvar for å ivareta likestilling gjennom økt bevissthet og klare mål og tiltak i egen organisasjon. Vi medvirker i SHE index som gir oss faktabasert kunnskap som verktøy for endring.

7 Ren energi for alle 

Fjordkraft er med på å sikre pålitelig og bærekraftig energi til en overkommelig pris for alle. Vi selger kraftavtaler med opprinnelsesgarantier fra fornybare kraftkilder. Dette er frivillig for kundene å kjøpe, men gir en sikkerhet om at betalingen for strømmen går til produksjon av fornybar kraft. Gjennom våre tiltak «Klimanjaro»,  og Klimahub setter vi ekstra fokus på ren energi og viktigheten av at våre leverandører og kunder er bevisst på dette. 

9 Innovasjon og infrastruktur 

Fjordkraft har en innovasjonsportefølje som det kontinuerlig jobbes med. Vi utvikler stadig nye tjenester til bedrifts- og privatmarkedet. Gjennom 2020 har klimasmarte løsninger blitt tilrettelagt for borettslag og næringsliv gjennom samarbeidspartnere på finansiering og infrastruktur. Vi har også nylig lansert « Markedsplassen», der vi blant annet har lagt til rette for handel med brukte varer. 

11 Bærekraftige byer og samfunn 

Vi skal være med på å gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige. Her jobber vi blant annet med Kirkens Bymisjon og det vi kaller ikke-kommersielle sponsorater, for å nå målet. 

12 Ansvarlig forbruk og produksjon 

Fjordkraft skal være med på å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. Vi skal hjelpe kundene våre, til å leve og drive næring mer bærekraftig. Vi skal veilede om opprinnelsesgarantier for fornybar strøm og vi skal opplyse kundene våre om hvordan de kan gjøre veloverveide valg rundt sitt strømforbruk. Vi tilbyr flere bærekraftige tjenester som solceller, varmepumper og hjemmeladere til elbil.

13 Stoppe klimaendringene

Dette er bærekraftmålet der vi mener Fjordkraft har størst mulighet til å gjøre en forskjell. Vi er opptatt av effekt, og gjennom vårt «Klimanjaro», -initiativ og nettportalen Klimahub.no, er vi med på å bidra til store kutt i klimagassutslippet. Vi stiller krav til klimanøytralitet og vi tilrettelegger for at andre bedrifter kan lage og publisere sine klimaregnskap i en klimaportal. Her kan selskapene også vise sine tiltakslister for hvor de skal kutte utslipp. Dette skaper transparens og bidrar til viktig informasjonsutveksling der man kan inspirere andre selskap til å gjøre reelle kutt som gjør klimafotavtrykket mindre.  

14 Liv under vann 

Fjordkraft er #Plastsmart-partner, noe som forplikter oss til å kartlegge egne plaststrømmer, iverksette interne tiltak, stille krav til leverandører, tilrettelegge for økt resirkulering og gjenvinning og designe for sirkulær økonomi. I hovedsak tilbyr vi immaterielle produkter og tjenester, men vi reduserer plastbruken der vi kan og sørger for at det ikke kommer på avveie.  

Vi er også stolt sponsor av Statsraad Lehmkuhl. Vi har gitt stiftelsen solcellepanel til administrasjonsbygget på Bryggen i Bergen, og vi støtter skipets jordomseiling «One ocean» som starter i september 2021. Da vil skipet fungere som et forskningsfartøy som skal samle inn ny kunnskap om verdenshavene.

17 Samarbeid for å nå målene 

I 2018 mottok vi FNs klimatiltakspris. FN utpekte oss til å være en fyrlykt for andre bedrifter når det gjelder klimatiltak. Det forplikter. Vi stiller derfor krav til leverandører gjennom «Klimanjaro», -initiativet og legger til rette for at andre bedrifter gratis kan bruke verktøy på klimahub.no for å bli klimanøytrale.  Vi samarbeider også med bedrifter og organisasjoner om deling av beste praksis, for at vi sammen skal nå målene. Alene klarer vi litt. Sammen klarer vi mye.

Bærekraftsrapport 2020

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Les vår bærekraftsrapport