Et klimaløfte fra

Hva er togradersmålet?

Under klimatoppmøtet i Paris ble verdens land enige om en historisk avtale

Innen utgangen av dette århundret skal vi ikke slippe ut mer klimagass enn vi klarer å fange opp eller fjerne. Målet er å begrense den globale temperaturstigningen til maksimalt to grader. Om vi ikke klarer det, blir klimaendringene umulige å kontrollere.

Togradersmålet tar utgangspunkt i det gjennomsnittlige temperaturnivået på jorden før vi begynte å forbrenne fossile energikilder i stor skala.

Klimanjaro er Fjordkrafts bidrag til togradersmålet, der vi stiller krav til at våre faste leverandører skal være klimanøytrale. Effekten blir større når vi er flere som drar i samme retning.