Et klimaløfte fra

Tips for å engasjere om klima på jobben

Hvordan skape klimaengasjement på arbeidsplassen?

Et problem som akselererer, krever løsninger som akselererer. Derfor har Fjordkraft valgt å stille krav om klimanøytralitet til våre faste leverandører. Men for å bygge engasjement på arbeidsplassen, finnes det også mange mindre og nære tiltak som kan ha stor verdi. Her kommer noen konkrete tips til hvordan din bedrift kan engasjere ansatte på jobben og bygge en kultur med fokus på bærekraft.

1. Sett bærekraft på agendaen

 • Positiv historiefortelling. Hvordan vi kommuniserer budskapet har mye å si for engasjementet. Positiv og oppmuntrende historiefortelling er det som gjelder, i følge klimapsykolog Per Stoknes. Kilde klimapsykolog Per Stoknes. Klima og miljø må kommuniseres slik at det oppleves nært, personlig, og at vi kjenner at det haster med å gjøre noe.
 • Involver de ansatte. Gi de ansatte eierskapsfølelse til omstillingen, og la dem komme med egne forslag. Vi får ofte mer lyst til å bidra der vi føler vi har påvirkningskraft.

2. Jobb mot et mål

Tydelige mål gjør det enklere å skape klimaengasjement på arbeidsplassen. Det kan for eksempel gjøres ved å ta en sertifisering (Miljøfyrtårn eller lignende) eller fylle ut et klimaregnskap for å kartlegge hvilke utslipp bedriften har.

3. Mange bekker små ...

Her er noen enkle tips for å gjøre kontorhverdagen litt grønnere:

 • Gi de ansatte et «sustainability kit» med handlenett, drikkeflaske og takeaway kaffekopp for gjenbruk. Dette kan også brukes som profilering av bedriften.
 • Kjøp miljøvennlige kontorartikler, mat og kaffe.
 • Bruk energibesparende innstillinger på utstyr og maskiner.
 • Endre skriverinnstilling til tosidig papir, eventuelt vurdere om målet kan være et papirløst kontor.
 • Sett opp en resirkuleringsstasjon og gjør det enkelt å få i gang rutiner. 
 • Oppmuntre til å skru av lysene når man går.

4. Fellesskapsfølelse

Legg til rette for opplevelser slik at de ansatte føler at dette er noe dere står sammen om.

 • Innfør en sykkeldag.
 • Begynn med en kjøttfri dag i kantinen.
 • Trimaksjon: Hvem kan la bilen stå?
 • Hent inn en inspirerende foredragsholder i lunsjen.

5. Kunnskapsdeling

Lag en kort “bærekraft-pedia” hvor dine ansatte kan lese seg opp, og arranger en quiz i lunsjen.

Mulighetene er mange. Det er bare å sette i gang!

Nye ord og uttrykk i et mer klimavennlig samfunn

Vet du hva bærekraftsmål, klimakvoter og Miljøfyrtårn er?

Det grønne skiftet: 10 begreper du må kunne