Et klimaløfte fra

Møt en av leverandørene som gjør klimatiltak

Bærekraft i fokus

Leverandøren Norengros K.J. Brusdal vil gå foran og vise at også grossister av forbruksvarer kan gjøre klimatiltak for å bli klimanøytral – og bruke det som et konkurransefortrinn.

– Å sette bærekraft i fokus, er vår tids største forretningsmulighet.

Det sier Ruth Brusdal, daglig leder i Norengros K.J. Brusdal. De har satt seg som mål å bli klimanøytrale innen 2019, og har plukket ut tre av FNs bærekraftsmål som rammeverk for videre forretningsutvikling.

Norengros K.J. Brusdal i Bergen er en lokal aktør i Norengros, og en av leverandørene som fikk stilt krav om klimanøytralitet fra Fjordkraft.

 

Bildet viser Ruth Brusdal, daglig leder i K.J. Brusdal og Sølve Sondbø, styrerepresentant i Klimapartnere Hordaland.

Klare mål for klimanøytralitet

«Dette virker komplisert, er dette noe for oss», tenkte Brusdal da de ble møtt med krav om å bli klimanøytrale.

– Deretter tenkte jeg at dersom vi som forbruksvaregrossist klarer å oppnå målet, da har vi gjort noe som er verdifullt for hele vår bransje og påvist at det er mulig, sier Brusdal.
Brusdal forteller at de på kort sikt ikke klarer å bli klimanøytrale uten å måtte kjøpe klimakvoter, men at de jobber for å kutte egne utslipp gjennom blant annet bedre og flere miljøvennlige lastebiler.

Norengros K.J. Brusdal har fått mye oppmerksomhet for sine grønne verdier, og for å ha satt bærekraft i sentrum av bedriften. Norengros K.J. Brusdal er sertifisert etter den internasjonale miljøstandarden ISO 14001 og medlem i Klimapartnere Hordaland.

Engasjement for miljø må komme fra ledelsen

– Vi må tjene penger for å overleve, på kort og lang sikt, men vi må også ta vår del av ansvaret, og gjøre vårt for å redusere global oppvarming. Vi stiller strenge krav til oss selv.

Ruth Brusdal har alltid vært opptatt av miljø. Hun mener alt handler om lederskap og fokus fra ledernivå i bedriften, for å få fart i prosessen.

– Deretter er det viktig å få med ansatte, engasjere dem og øke kompetansen på hva bærekraft egentlig handler om og hvilke tiltak vi som bedrift og de som ansatte og privatpersoner kan starte med. Godt lederskap, engasjerte og samarbeidsvillige ansatte som har tatt en grønn kultur som en selvfølge er grunnen til at vi har fått dette til, mener Brusdal.

Egne klimatiltak på arbeidsplassen

Norengros K.J. Brusdal har satt i gang flere tiltak for å bli en bærekraftig bedrift. Her er noen eksempler:

  • Videokonferansesystem hos alle medlemmene i Norengros og også ut i lokale butikker. Dette sparer både dem og miljøet for en del bilturer
  • Bevissthet rundt egne uttak av varer – og måling av andelen miljøprodukter hvert kvartal (Tørk, renhold, kontorrekvisita osv.)
  • Ansatte har svært gode priser på miljøprodukter
  • Sorterer alt avfall, også matavfall
  • Fokus på energireduserende tiltak på huset
  • Sosiale samlinger og forelesere: Mette Nygård Havre hadde blant annet et innlegg på bedriftens julelunsj i 2017 med fokus på å redusere matsvinn
  • Elbil ladestasjoner for ansattes biler
  • Kjøper strøm med opprinnelsesgaranti
  • Økokjøringsopplæring til sjåfører som bidrar til å spare drivstoff og redusere utslipp


Brusdal sier at det hele handler om å komme i gang. Ingen bedrifter er like, start med det du har og jobb med å la dette bli en naturlig del av selskapets drift. Slik skapes klimaengasjement på arbeidsplassen.