Et klimaløfte fra

Hva er et klimaregnskap?

Hva er et klimaregnskap?

Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan bedriften din påvirker klimaet – altså bedriftens klimaavtrykk.

Ved å lage et klimaregnskap får bedriften din håndfast dokumentasjon som blant annet kan brukes til

  • anbuds- og tilbudsprosesser
  • årsrapporter og annen rapportering
  • profilering av bedriften 

Regnskapet består av tre deler. De to første delene handler om de direkte utslippene bedriften din står for gjennom egen produksjon og energiforbruk. Den siste delen handler om indirekte utslipp som er et resultat av bedriftens reiser, transport og forbruk. Med et klimaregnskap får du kartlagt hvordan de ulike aktivitetene i bedriften er med på å påvirke klimaet, og hvor det er effektivt å sette inn tiltak.

Slik kommer du i gang

Klimaregnskapet kan dere lage helt gratis på klimahub.no

Er bedriften din kunde hos Fjordkraft kan du også logge inn i Min Bedrift og sette opp klimaregnskap for din bedrift.

Start klimaregnskap