Et klimaløfte fra

Hvordan kan din bedrift bli klimanøytral?

Bli klimanøytral på 1-2-3

For at din bedrift skal bli klimanøytral er det tre steg som må følges. Disse stegene er definert av FN-initiativet Climate Neutral Now:

1. Lag et klimaregnskap
Et klimaregnskap er en oversikt over hvordan din bedrift påvirker klimaet – hvilket klimafotavtrykk dere har.

2. Reduser utslipp
Når bedriften din har fått oversikt over utslippene, kan dere sette i gang tiltak for å redusere dem.

3. Kompenser for restutslipp
Ved å kjøpe klimakvoter kan bedriften din kompensere for virksomhetens innvirkning på klimaet.

Du kan lese mer om metoden for klimanøytralitet på Climate Neutral Now sine nettsider.

 

Slik kommer du i gang

Start med å sette opp et klimaregnskap for bedriften din. Er bedriften kunde hos Fjordkraft kan du enkelt logge inn i Min Bedrift og sette opp klimaregnskap der. Det er også mulig å laste ned mal som viser hva som må være med i et klimaregnskap og hvordan tallene beregnes.

Nye ord og uttrykk i et mer klimavennlig samfunn

Vet du hva bærekraftsmål, klimakvoter og Miljøfyrtårn er?

Det grønne skiftet: 10 begreper du må kunne