Et klimaløfte fra

Et ambisiøst klimatiltak

Vårt mål er å skape et marked der klimanøytralitet ikke bare er idealet, men den nye standarden.

Derfor stiller vi krav om at alle våre leverandører skal være klimanøytrale innen 01.01.2019 og kunne vise til godkjente klimaregnskap hvert år.


Klimaendringene er tydelige i store deler av verden. For at vi ikke skal miste kontrollen må temperaturstigningen begrenses. Det forplikter oss til å finne løsninger med en effekt som gjenspeiler utfordringene vi står ovenfor. Og vi må gjøre det nå. Derfor stiller vi krav til alle våre leverandører.

Tusen takk!

Så langt har 159 av våre leverandører forpliktet seg til å bli klimanøytrale. Det tilsvarer en reduksjon på 69 246 tonn CO2. Det er 100-ganger mer enn hva vi hadde fått til på egenhånd. På sikt kan vi kreve at også leverandørenes leverandører skal være klimanøytrale. Det er ambisiøst, men vil gi en dominoeffekt som overgår effekten av alle andre klimatiltak.


”Kort tid etter at Norengros K.J. Brusdal ble medlem i Klimapartnere Hordaland i juni 2018, ble vi utfordret av Fjordkraft og deres Klimanjaroprosjekt. Vi vedtok derfor å bli klimanøytral i 2019, og jeg vil nå gjøre mitt for at også hele kjeden Norengros skal klare å nå dette målet. Norges største forbruksvarekjede skal stå samlet for å gjøre det vi kan for å redusere våre utslipp.”

Ruth Brusdal. Daglig leder, Norengros Brusdal


”Vi har hatt en plan om å bli klimanøytrale en stund. Nå har vi fått et spark bak av Fjordkraft, som har satt som betingelse at deres leverandører er klimanøytrale. Nå blir vi klimanøytrale fra første kvartal 2019. Det er første gang i historien at EVRY har fått et så tydelig krav fra en kunde.”

Per Hove. Administrerende direktør, Evry

Slik blir bedriften din klimanøytral

Det er faktisk enklere enn mange tror! Les hvordan din bedrift kan bli klimanøytral.