I vårt klimaløfte «Klimanjaro» lover vi at alle våre faste leverandører skal være klimanøytrale. Her har vi satt krav både til oss selv og våre leverandører om klimanøytralitet. 

Fjordkraft har vært klimanøytral siden 2007, men for å kutte mer utslipp enn vi kunne klare alene, stilte vi krav til våre faste leverandører om at de må være klimanøytrale for å jobbe med oss. Dette løftet innfridde vi i 2019. Vi ser dette som det viktigste av våre klimatiltak i Fjordkraft. Nå som det er innfridd ønsker vi selvsagt å gjøre mer. 

Vi skal fortsatt være en klimanøytral virksomhet gjennom reduksjon av egne klimagassutslipp, kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti og kompensasjon av restutslipp gjennom kjøp av EUA-kvoter. Vi skal også jobbe aktivt for å motivere egne ansatte og våre kunder til å leve mer bærekraftig. Derfor er det viktig med åpenhet rundt vårt eget klimafotavtrykk. Det innebærer at vi må dykke dypere i eget klimaregnskap, sette nye mål og kutte mer av selskapets egne utslipp.


Vi ser blant annet at vi har hatt mange flyreiser innenlands frem til 2020. Koronapandemien har vist oss at langt flere møter enn før kan gjennomføres digitalt. Vi har iverksatt en egen reisepolicy der fokus er å kutte flyreiser. Vi har også innført nye mål for flyreiser fra 2021. Vi skal kutte utslipp fra flyreiser med 40 prosent per ansatt innen utgangen av 2023. På grunn av koronapandemien er 2019 valgt som nullpunkt.


Vi faser ut våre fossile biler i løpet av 2021. Dette er fem biler som alle byttes ut med elbiler. Vi har også inngått en avtale med Atea der vi har satt mål om å gjenbruke eller gjenvinne alt av IT-utstyr som vi ikke bruker lenger. I tillegg har det gått sport i å kjøpe brukt kontorutstyr til hjemmekontor og kontorbygg. I 2020 opprettet vi også vår egen digitale bærekraftsskole og startet med å bærekraftssertifisere våre medarbeidere.

Vi offentliggjør vårt klimaregnskap i Klimapartner Vestlands årlige utslippsrapport og i vår egen nettportal, Klimahub.no. På sistnevnte kan man gjennom hele året se vårt klimaregnskap og oppdaterte tiltak for ytterligere reduksjon. Klimahub er en klimaportal der du kan sjekke norske bedrifters klimaavtrykk og bruke informasjonen til å gjøre bærekraftige valg.

Fjordkraft ekspanderer både i Norge og i Norden. Det gjør at vårt klimafotavtrykk totalt vil øke i årene fremover. Ikke minst på grunn av ulike lokasjoner rundt om i hele Norge, men også lokasjoner i Norden. Vårt mål blir derfor å redusere klimafotavtrykket per ansatt i årene som kommer.

ENERGI

100 % av strømmen vi bruker skal kjøpes med opprinnelsesgaranti.

TRANSPORT

Vi har laget en egen reisepolicy som sier at ansatte alltid må vurdere reisens nødvendighet i et klima- og konstandsperspektiv.

Vår bilpark skal være fossilfri innen utgangen av 2021.

Vi skal kutte utslipp fra flyreiser med 40 % per ansatt innen utgangen av 2023 (nullpunkt i 2019).

Avfall:

100 % av vårt brukte IT-utstyr skal gjenbrukes eller gjenvinnes.
Vi setter krav til huseiere om kildesortering av avfall.

Annet:

  • Våre lokasjoner i Bergen, Trondheim og Sandefjord er miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 starter vi sertifisering av våre lokasjoner på Sortland og i Oslo. Kontorene på Hamar og Kongsvinger, som Fjordkraft overtok som følge av oppkjøpet av Eidsiva Marked AS i 2020, er også Miljøfyrtårn-sertifisert.
  • Vi bruker teknologi for å effektivisere kommunikasjonen mellom våre lokasjoner. Dette har også blitt helt naturlig å gjøre i koronaåret 2020.
  • Vi har forpliktet oss til å redusere plastbruk som #Plastsmart-partner.
  • Ved innkjøp av varer skal gjenbruk alltid vurderes.
  • Vi oppfordrer ansatte til å kjøpe brukte kontormøbler til hjemmekontoret.
  • Ansatte som går, sykler eller reiser kollektivt til jobb mottar en økonomisk kompensasjon.
  • Ansatte kan lade elbilen på jobb.
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre vår digitale bærekraftsskole.
  • Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre intern bærekraftssertifisering innen utgangen av 2022.

Fjordkrafts restutslipp kompenseres ved kjøp av godkjente klimakvoter. For 2020 kjøpte vi EUA-kvoter (European Emission Allowance) tilsvarende hele vårt restutslipp. Vi kjøpte i tillegg CER-kvoter (Certified Emission Reduction) i tråd med våre forpliktelser som deltaker i FN-initiativet Climate Neutral Now.

Bærekraftsrapport 2020

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Les vår bærekraftsrapport