Hva betyr egentlig bærekraft? Hva er et klimaregnskap og hva vil det si å være klimanøytral? Dette var spørsmål vi tok opp i vår digitale bærekraftsskole som vi lanserte for alle ansatte våren 2020.  

Bærekraftsskolen ble gjennomført med tre økter med ulike tema. Vi brukte for det meste interne ressurser for å gjennomføre både innspilling, redigering og innhold, men fikk også med oss eksterne foredragsholdere.

Første økt handlet om det store bildet. Her fikk de ansatte høre mer om hvorfor bærekraft står høyt på agendaen hos oss i Fjordkraft. Vi fikk også et foredrag av Helene Frihammer, leder av Klimapartnere Vestland, der hun fortalte om de store linjene: Parisavtalen, EUs Green deal og ikke minst hvilke klimamål Norge har satt seg.

I andre økt gikk vi dypere inn på hva et klimaregnskap er. Dette ble presentert av Inki Brown fra Emisoft. Så tok våre egne ansatte over og fortalte om vår egen Klimahub, om opprinnelsesgarantier og kvoter og til slutt om våre egne klimasmarte tjenester som vi tilbyr bedriftskundene.

I tredje økt tok vi et nærmere blikk på oss selv. Hvilke av FNs bærekraftsmål jobber vi ekstra for å nå og hvorfor? Vi fikk et kurs i matredding, slik at de ansatte fikk inspirasjon til positiv endring på hjemmebane. Deretter hadde vi ti ansatte som hadde spilt inn en videosnutt og fortalte hva de gjør i egen hverdag for å leve litt mer miljøvennlig.

Vi ble inspirert av Atea til å lage en egen bærekraftsskole. Aller helst skulle vi gjennomført dette på en samling der alle ansatte var fysisk til stede. Siden det ikke kunne gjennomføres i 2020 ble den digitale skolen en god erstatning.

For de ansatte på divisjon bedrift tok vi bærekraftsskolen videre med tre nye timer med sertifisering. Her satte vi opp mindre grupper som via Teams-møter dypdykket i bærekraftsmålene, ble drillet i klimaregnskap og fikk diskutere hva de tenker rundt bærekraft. Avslutningsvis måtte de bruke kunnskapen om bærekraft til å lage et innsalg på 3–5 minutter. Dette var både lærerikt, utfordrende og skapte engasjement.

MÅL:
Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre den digitale bærekraftsskolen.
Alle ansatte i Fjordkraft skal gjennomføre intern bærekraftssertifisering innen utgangen av 2022.