Hvorfor starter bilen å lade med en gang til tross for at smartlading er påskrudd?

Det kan skje av følgende grunner:

  • Smartlading er skrudd av - Dobbeltsjekk at smartlading er skrudd på i appen din.
  • Tjenesten trenger noen minutter på å kalkulere en optimal ladeplan – La bilen få litt tid til å kalkulere ladeplanen. Hvis bilen fortsatt lader etter 10 minutter kan det være andre grunner til at den ikke smartlader.
  • Bilen din har mindre enn 20 % igjen på batteriet – Da må bilen først lades opp til 20 %. Når den er kommet opp dit, starter den å smartlade automatisk.
  • Bilen din er nesten fulladet – Hvis batteriet er ladet opp til 95 %, eller trenger mindre enn en time før det er fulladet, vil ikke bilen smartlade.
  • Strømprisene eller tidspunktet tilsier at det ikke er noe å spare på å smartlade - Det kan enten være fordi strømprisene varierer lite denne dagen, eller at strømmen er så rimelig at det lønner seg å ikke utsette lading.
  • Vi kunne ikke bekrefte at bilen din var hjemme – Da vil ikke smartlading starte. Det er for å unngå at bilen utsetter lading når du for eksempel lader bilen på kjøpesenter eller på jobb.
  • Bilen din er knyttet til flere brukerkontoer - Bilen din må kun være koblet til én brukerkonto for å unngå situasjoner der bilen mottar to konkurrerende smartladeplaner eller ladeplaner. Dersom bilen din er koblet til flere brukerkontoen vil ikke smartlading virke.
Var dette svaret nyttig?
Ja Nei