Åpne som pdf 28.06.2022

28.06.2022

Vilkår for Ladesmart-rabatt

Fjordkraft tilbyr Ladesmart-rabatt til private strømkunder som bor i et boligselskap som er kunde av Fjordkraft sin Ladesmart-tjeneste. Ladesmart-rabatt gjelder for nye og eksisterende strømkunder av Fjordkraft. Ladesmart-rabatten gjelder for ett strømanlegg per kunde i det gjeldende boligselskap.

Kunden er selv ansvarlig for å aktivere Ladesmart-rabatt gjennom våre nettsider/min side. Ladesmart-rabatten trer i kraft når ladeanlegget og Ladesmart-tjenesten er operasjonelt, herunder når Fjordkraft er blitt operatør av ladeanlegget, at det er online og fungerende, og at brukerne benytter Ladesmart for å lade på anlegget.

Rabatten gis som en løpende rabatt på strømforbruket i øre per kilowattime.

Velkomstbonus/gavekort/e.l. kan på nærmere vilkår tilbys nye og eksisterende strømkunder med strømanlegg i boligselskapet som er kunde av Ladesmart-tjenesten. Velkomstbonus/gavekort e.l. gis kun én gang per strømkunde som oppfyller vilkårene over.

Oppdaterte vilkår for Ladesmart-rabatt er til enhver tid tilgjengelig på Fjordkrafts nettsider og kan endres med 14 dagers varsel. Endringer varsles enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, med varsel til kundens registrerte e-postadresse eller på annen egnet måte. Fjordkraft forbeholder seg retten til å endre verdi på rabatt som er gitt ved aktivering av Ladesmart-rabatt med 14 dagers varsel.

Avgrensninger
Rabatten kan ikke benyttes i næringsvirksomhet.
Rabatten kan ikke benyttes ved boligutleie.
Retten til å få Lademsmart-rabatt bortfaller dersom boligselskapet strømkunden bor i, avslutter strømabonnementet i Fjordkraft og/eller Ladesmart-tjenesten fra Fjordkraft.

Behandling av personopplysninger
Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger hos Fjordkraft (se særlig pnkt 2.2).