Det er selvfølgelig ikke mulig for oss å regne ut akkurat hvor mye den dusjen du tok i morges kostet. Tallene i kampanjen er ment som en indikasjon på hva du betaler for strømmen du bruker.

Vi har imidlertid prøvd å regne ut et ganske godt gjennomsnitt. Under her kan du se hva vi har tatt med i regnestykket: 

Utregning av strømprisen for juni

  Øre pr kWh*    Pluss mva    Pluss variasjon**  
Oslo    150,19 175,192 185,192
Bergen 150,12 175,119 185,119
Kristiansand      186,67 211,669 221,669
Stavanger 186,67 211,669 221,669

 

Utregning av aktiviteter

  Dusj    Tørketrommel    Vaskemaskin   Lys i 24 timer   
Oslo     9,26 kr  4,44 kr  1,54 kr  1,54 kr
Bergen     9,26 kr  4,44 kr  1,54 kr  1,54 kr
Kristiansand     11,08 kr  5,32 kr  1,84 kr  1,84 kr
Stavanger     11,08 kr  5,32 kr  1,84 kr  1,84 kr

 

* Vi tar utgangspunkt i månedsgjennomsnittet for spotprisen på Nord Pool, inkl. mva. Avtalens påslag og månedsbeløp kommer i tillegg.

** Når vi legger til en variasjon er det fordi gjennomsnittet av spotprisen ikke tar høyde for at prisen svinger gjennom dagen. Når på dagen vi bruker strømmen har også noe å si for hvor mye vi betaler, og de fleste av oss bruker mer strøm på de tidene av dagen når prisen er høy.

Netteleie og kompensasjonsordningen for strøm er ikke tatt med i utregningen.