Nettleien består av fire deler

Hvor mye du betaler i nettleie varierer fra hvilke nettselskap du har og hvor i Norge du bor. Nettselskapene har ansvaret for å frakte strøm til din bolig og nettleien du betaler består av ulike kostnader og avgifter. De ulike delene av nettleien er:

 • Energiledd
  Denne avgiften reflekterer ditt bruk av ledningsnettet. Samtidig som du også må betale litt for strømmen som går tapt under transporten til din bolig.

 • Fastledd / fastbeløp
  Denne kostnaden går til å dekke netteiernes faste kostnader ved drift av ledningsnettet. Kostnaden er fast gjennom hele året men varierer fra hvor du bor.

 • El- avgift / forbrukeravgiften
  Dette er en avgift som alle som har strøm må betale. Avgiften er pålagt av regjeringen og utgjør en del av statsbudsjettet. EL.-avgiften er innført for å begrense energiforbruket i Norge og er delt opp i to nivåer. Den ordinære el-avgift satsen justeres hvert år. Du finner mer informasjon om dette på Skatteetaten sine nettsider.

 • Enova-avgiften / energifondet
  Er en avgift nettselskapene er pålagt av olje- og energidepartementet å kreve inn til Norges Energifond. Avgiften er lik for alle uansett hvor du bor. Energifondet har som mål å fremme miljøvennlige omlegging av energibruk og energiproduksjon.

Nettleien kan variere fra sted til sted

Ofte varierer det du betaler i nettleie fra der du bor til der du har hytte. Forklaringen på det er:

 • Det er ulike netteiere i Norge
  Netteierne operere med ulike priser.

 • Geografisk beliggenhet
  Hvor langt netteieren må transportere strømmen fra sine stasjoner til din bolig påvirker prisen. Ligger boligen din sentralt tilknyttet en by betaler du mindre i nettleie. Dette fordi du ikke er avhengig av mye ledningsnett for å få strøm, og fordi det er flere som bor rundt deg. En hytte ligger som oftest et stykke unna befolkede områder, dette gjør at ledningsnettet blir lengre, og prisen øker.

 • Vedlikehold
  Dette henger sammen med geografisk beliggenhet. For å sikre at du har strøm til alle døgnets tider krever master, ledninger og trafostasjoner, som krever vedlikehold. Dette betaler du for.

Lurer du på hvilket nettselskap som er i ditt område finner du informasjon i dette kartet fra NVE.

Les mer: Hva er forskjellen på nettleie og strøm?

 

Kilder:
nve.no
enerwe.no