Grunnlaget for Trumf-bonusen er summen av strømutgiftene dine, fratrukket strømstøtten fra staten.

Eventuelle tilleggstjenester du har fra Fjordkraft blir inkludert i strømutgiftene, og danner grunnlaget for 1 % Trumf-bonus.

Her kan du se et fakturaeksempel og beregning:

Fakturaeksempel som viser beregningsgrunnlag for Trumf-bonus

Beregning:
Sum strøm – Midlert.strømstønad = Bonusgrunnlag.
Fra fakturaen over: 4701,15 - 3471,44 = 1229,71 kroner
Trumf-bonus: 1229,71 x 1 % = 12,29 kroner

 

Det gis ikke Trumf-bonus på nettleie. Trumf-bonusen overføres automatisk til Trumf-kontoen din, uten at du trenger å gjøre noe.

Les mer om kompensasjonsordingen her

Slik få du Trumf-bonus på strømregningen