Med en spotprisavtale betaler du som kunde samme pris for strøm som det strømleverandørene kjøper kraften for på kraftbørsen NordPool. Strømavtalen følger altså prisutviklingen i markedet. I tillegg til spotprisen kommer et påslag og et fast månedsbeløp som du betaler til din strømleverandør.

Prisene varierer

Spotprisen varierer hele tiden, og derfor varierer også hvilken pris du som kunde må betale med en spotprisavtale. Prisen påvirkes av tilbud og etterspørsel, i tillegg til andre faktorer som har innvirkning på prisvariasjonene.

Blant annet påvirker været markedsprisen. Eksempelvis vil prisen variere om det er sommer eller vinter. Blir det kaldt ute vil prisen mest sannsynlig stige fordi man får et større behov for strøm. Er det sommer og varmt ute, er behovet for oppvarming og strøm mye mindre. 

Prisene vil også variere ut ifra hvor i landet du bor da Norge er delt inn i fem ulike prisområder. Grunnen til det er at produksjonen og tilgangen på strøm varierer i ulike deler av landet.  

Hvor mye strøm vi bruker påvirker også spotprisen. Jo mer strøm vi bruker, jo høyere blir etterspørselen og prisene.

Hva er spotprisen på strøm nå?

Ønsker du å sjekke dagens spotpris der du bor, kan du bruke vår oversikt for å se dagens strømpriser.

Hvem passer spotpris for?

Med spotpris får du en avtale som følger prisen i strømmarkedet. Dette passer for deg som:

  • Er opptatt av å bruke strømmen når den er billigst

  • Ønsker en rimelig strømavtale over tid

  • Vil ta i bruk smart strømstyring

Finn ut mer om spotpris