Varmepumpen har inntatt flere og flere norske boliger de siste årene, og etter rapportene fra Norsk varmepumpeforening så fortsetter bare antall installasjoner å øke. Strømforbruket til de ulike pumpene varierer også veldig.

En varmepumpe reduserer strømforbruket

Varmepumpe er miljøvennlig fordi den den utnytter strømmen på en effektiv måte til å varme opp boligen din. Rundt 50 - 60 prosent av energiforbruket i norske boliger går til oppvarming. Varmepumpen kan for mange gi store årlige energi- og økonomiske besparelser.

Den mest solgte varmepumpen på markedet er luft-til-luft-varmepumpen. En luft-til-luft-varmepumpe koster normalt mellom 15 000 kr og 30 000 kr, og det tar generelt sett et sted mellom tre til seks år før du har spart inn det varmepumpen koster. Vanlig levetid er 15 år for en luft-til-luft-varmepumpe som er korrekt installert og får nødvendig vedlikehold.

Nå kan vi hjelpe deg å finne riktig varmepumpe

Vi i Fjordkraft har lansert en Markedsplass der du kan finne smarte produkter til ditt hjem. Her kan du enkelt ta grep for å redusere ditt strømforbruk ved å bestille en varmepumpe. Med noen få tastetrykk finner du pris inkludert innstallasjon og kan sammenligne ulike modeller og prisklasser.

Hvor mye strøm bruker en varmepumpe?

Strømforbruket til en varmepumpe vil variere ut i fra de forskjellige pumpene og effekten disse gir.

Det er vanskelig å si noe konkret om hvor mye strøm akkurat din husholdning kan spare med en varmepumpe og hvor lønnsomt det er. Det avhenger av hvor du bor, hva du fyrer med i dag og hvordan du skal bruke varmepumpen. Du vil få mest ut av pumpen hvis du bor et sted hvor vinteren er lang, men ikke beinkald. Boligen din bør også være godt isolert.

Planløsningen i boligen din bør være slik at varmen lett kan spres utover i boligen. Du bør også ha et visst strømforbruk før det lønner seg å vurdere denne typen oppvarming. Enova anbefaler for eksempel varmepumper til husstander som bruker mer enn 15 000 kWh i året.

Hvordan spare strøm med en varmepumpe? 

Det du kan spare i oppvarmingskostnader med varmepumpe i din bolig varierer veldig ut ifra en rekke forhold. Når det gjelder forholdene som går på boligen så er det hvor stor den er, hvor høyt energiforbruk du har og hvor godt isolert boligen er. Andre faktorer går på hvordan klimaet er der du bor og om varmepumpen er riktig dimensjonert for din bolig, samt hvilken type varmepumpe du velger. Strømpriser spiller også en stor rolle. Her kan du se våre strømavtaler.

Enova har beregnet sparepotensialet for eneboliger med en luft-til-luft-varmepumpe og en strømpris på 1kr/kWh. Sparepotensialet kan da være:

Strømforbruk pr år:     Mulig besparelse:
15 000 kWh 2 900 kr
20 000 kWh 3 900 kr
25 000 kWh 4 800 kr
30 000 kWh 5 800 kr


Dinside.no
har laget en varmepumpekalkulator som gir deg oversikt over hvor lønnsom en luft-til-luft-varmepumpe vil være for akkurat deg. 

Kilder:

Enova.no

Dinside.no

Varmepumpeinfo.no