Hvorfor tilbyr ikke Fjordkraft fastpris?

Strømstøtten er en viktig grunn til at vi ikke selger fastpris til privatkunder. Etter at regjeringen innførte strømstøtten som dekker 90% over 73 øre/kWh, er effekten av en fastprisavtale betydelig redusert.

Derfor anbefaler vi spotpris slik situasjonen er nå. Strømstøtten beskytter godt mot de høyeste prisene, samtidig som det kan være penger å spare i perioder der spotprisen er lav.

Hva er fordeler og ulemper med en fastprisavtale?

Vanligvis er den viktigste fordelen med fastpris på strøm at du slipper å forholde deg til svingningene i strømmarkedet. Fordi prisen du betaler er avtalt på forhånd, påvirkes du ikke av de plutselige endringene i strømforbruk, vær og vind.

Men dette kan også være en ulempe. På samme måte som hvis du binder renten, er det heller ikke i strømmarkedet mulig å spå på forhånd hvordan prisen kommer til å utvikle seg. Så om du ender opp med å betale mer eller mindre for strømmen enn du ellers ville gjort, vet vi ikke på forhånd.