Strømforbruk

Lær mer om forbruket ditt

I den nye "Analyse"-funksjonen i appen kan du få mer innsikt i strømforbruket ditt. Du kan se hvilke prisnivåer du vanligvis bruker mest strøm i. For eksempel, bruker du mye strøm om kvelden når alle er hjemme og prisen kan være høyere? Eller lader du bilen din når strømmen er billigst? Ved å kjenne til disse mønstrene, kan du tilpasse forbruket for å kutte kostnader.

Publisert: 13. mai 2024

Hvordan fungerer analyser?

Appen vår samler inn data om strømforbruket ditt gjennom strømmåleren din. Denne dataen analyseres for å gi deg detaljert innsikt i når og hvordan du bruker strøm. Du får se:

 

Prisfordelt forbruk: Se om du vanligvis bruker mest strøm når prisene er høy eller lav. 

Snitt strømpris: Den gjennomsnittlige strømprisen din denne måneden

 

"Spotpris" har to begreper

Lavpristimer: Dette er timer når spotprisen er lavere enn månedens gjennomsnitt.
Høypristimer: Dette er timer når prisen er høyere enn gjennomsnittet.

 

Ved å følge med på disse tidene, kan du balansere strømforbruket ditt slik at du bruker mer strøm under lavpristimene. Selv om prisene generelt er høyere om vinteren, hjelper dette deg å jevne ut kostnadene over året.

  

Slik kan du redusere strømregningen

1. Følg med på lav- og høypristimer:

Planlegg forbruket av store strømkrevende apparater som vaskemaskin, oppvaskmaskin, og tørketrommel under lavpristimer. Hold et øye med spotprisen og spotprisprognosene. Ved å unngå å bruke mye strøm i de dyreste timene, kan du redusere hva du betaler i gjennomsnitt.

 

2. Tilpass forbruket etter app-innsikt:

Analyse-funksjonen gir deg råd basert på forbruksmønstrene dine. Kanskje du bruker mye strøm tidlig om morgenen og kvelden når alle andre også gjør det? Vent med å skru på vaskemaskinen, tørketrommelen og oppvaskmaskinen til lavpristimer. Appen vår gir deg månedlige rapporter som viser forbruksendringer, og du kan se effekten av tiltakene du har gjort.

 

3. Sett automatiske sparetiltak:

Bruk smart hjem-teknologi for å automatisere når apparater skrus på og av basert på strømprisen. Dette kan være panelovner, gulvvarme, termostater eller varmepumper.

 

4. Aktiver smartlading:

Har du elbil? Koble opp elbilen eller ladeboksen til appen vår. Da kan du lade når strømmen er billigst. 

 

Beregninger

Hvordan henter vi inn data?

Vi bruker opplysningene du har lagt inn i appen om strømbruken din. Dette inkluderer geografisk plassering, størrelsen på boligen, antall personer som bor der, hva slags oppvarmingsmetode dere bruker, om dere har solceller, og om dere eier en elbil.

 

Ved å kombinere denne informasjonen med bostedsadressen din, forbruk fra Elhub og pris fra Nordpool, kan vi sammenligne forbruksmønsteret ditt med lignende husholdninger i området ditt. Dette gir deg innsikt i hvor mye strøm du bruker sammenlignet mot andre lignende hjem.

 

Hva er beregnet besparelse og hvordan kommer vi frem til det?

Den beregnede besparelsen viser hvor mye du potensielt kan redusere strømregningen din. Besparelsen som vises er forskjellen på deg og gjennomsnittlig strømkostnad på de vi sammenligner deg med. 

 

Hvordan beregnes snitt strømpris?

Din gjennomsnittlige strømpris finner vi ved å se på hvor mye strøm du brukte hver time og hva strømmen kostet da. Vi legger sammen det strømmen har kostet deg, og deler den på antall kilowattimer du brukte. Dette gir oss en snittpris per kilowattime, som viser hva du i gjennomsnitt har betalt for strømmen.

 

Tilgang til Analyser

For å få tilgang til analyse-funksjonen må du enten ha StrømSmart eller StrømSmart+. Disse tjenestene gir deg tilgang til mange smarte funksjoner i appen, som hjelper deg med å redusere strømforbruket ditt.