Hvem tjener på høye strømpriser?

Det er kraftprodusentene som tjener penger på at prisene er høye, siden de får selge strømmen de produserer til en høyere pris. En stor andel av kraftprodusentene er eid av norske kommuner, fylker eller staten.

Strømselskapene, som formidler strømmen, tjener ikke ekstra på at strømprisene er høye, da de kjøper inn strøm til spotpris som er den prisen strømmen har i markedet.

Det offentlige har tjent mye penger på de høye prisene, og derfor innførte de også strømstøtte slik at innbyggerne i Norge blir kompensert for de høye prisene.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei