Strømforbruk

3 nyttige fakta om vekselstrøm

Visste du at vekselstrøm er den vanligste strømtypen i verden? Her er tre ting det kan være nyttig å vite om den strømmen du har i stikkontakten.

Publisert: 25. februar 2020

1) Dette er forskjellen på vekselstrøm og likestrøm

Likestrøm brukes blant annet i batteri mens vekselstrøm er den strømmen du har hjemme. Den enkle forskjellen ligger i retningen strømmen beveger seg i. Ved likestrøm flyter strømmen alltid i én retning, mens strømmen beveger seg i begge retninger når det er vekselstrøm.

2) Vekselstrøm er godt egnet til å frakte energi

I de fleste land er det vekselstrøm som brukes i det offentlige ledningsnettet. En viktig grunn til dette er at man kan endre spenningen på strømmen, slik at den kan fraktes over store avstander uten at det går tapt så mye energi på veien. 

Strømmen får først høy spenning, slik at den kan bevege seg langt gjennom høyspentledninger med lite energitap. Deretter senkes spenningen i lokale transformatorer, før du får strømmen hjem til deg med en normal spenning på 230V. Slik bruker man fleksibiliteten i vekselstrøm for å frakte strømmen mest mulig effektivt.

3) Vekselstrøm kan omdannes til likestrøm og motsatt

Det kan ofte være behov for å endre fra den ene strømtypen til det andre. Skal du for eksempel lade en elbil, må laderen omforme vekselstrømmen i strømnettet (AC strøm) til likestrøm (DC strøm) for at du skal få fylt opp batteriet ditt. Og om du har solcellepanel på taket produserer de likestrøm, som omdannes til vekselstrøm (ved hjelp av en vekselretter) før strømmen kan fraktes ut på ledningsnettet.

Vil du vil du vite mer om hvordan strøm fungerer? Lær mer om hva en kWh er, eller forskjellen på ampere, volt og watt.


Kilder:

snl.no/vekselstrøm

snl.no/likestrøm

elbil.no