Strømforbruk

Hvordan sammenligne strømavtaler?

Som forbruker kan valg av strømavtale være en utfordring, fordi utvalget av strømleverandører og avtaler er stort. Her finner du en oversikt over de vanligste strømavtalene og hva som kjennetegner dem, slik at det blir lettere for deg å sammenligne strømavtaler.

Publisert: 07. september 2017

Selv om det finnes mange ulike strømavtaler, kan de i hovedsak deles inn i tre kategorier:

  • Avtaler som følger markedet (innkjøpspris/spotpris)
  • Avtaler som fastsetter prisen for en kortere periode (variabel pris)
  • Avtaler som har en fastsatt pris for en lengre periode (fastpris)

Strømavtaler som følger markedet (innkjøpspris/spotpris)

Dette er den vanligste avtaletypen, som ifølge Forbrukerrådet benyttes av omlag 60 prosent av strømkundene. Slike strømavtaler innebærer at du betaler det samme som strømleverandøren din betaler for strømmen. Det eneste som kommer i tillegg er et månedsbeløp og et påslag. Se vår spotpris avtale her


Strømavtaler med en fastsatt pris for en kortere periode (variabel)

En variabel strømavtale gir større forutsigbarhet for hvordan strømprisene blir fremover. Prisen fastsettes for en kortere periode, vanligvis 14 dager, slik at du slipper å oppleve hyppige prissvingninger. Se vår variabel avtale her

 

Strømavtaler med en fastsatt pris for en lengre periode (fastpris)

Med en fastprisavtale blir strømprisen fastsatt for en lengre periode, gjerne for ett eller flere år. Dette kan sammenliknes med en fast rente i banken. Det gir deg forutsigbarhet, men vil sannsynligvis gi høyere priser enn å følge prisene i markedet. Derfor tilbyr ikke vi fastprisavtaler til privatpersoner.

For bedrifter som forbruker en del strøm kan derimot en grad av sikring være smart, fordi forutsigbarhet for strømprisene kan være viktig med tanke på budsjettering. Om din bedrift er interessert i å sikre deler av strømforbruket, kan våre bedriftsrådgivere bidra med dette.


Vil du ha hjelp til å velge riktig strømavtale? Prøv vår avtalevelger og få en enkel anbefaling