Prisen på strøm avhenger av været, forbruk og etterspørsel, men hvor i Norge du bor har også betydning for strømprisen. Les om hva du bør tenke på når du leter etter strømleverandør i Norge – det være seg i Oslo, Stavanger, Trondheim eller et annet sted i landet.

Hvilken strømleverandør er den beste for deg og ditt strømforbruk? 

Når du skal finne ut av hvem som er den beste strømleverandøren for ditt behov, bør du først ta en titt på ditt eget strømforbruk. Dagens strømpris justeres hver dag, og endrer seg fra time til time. Ditt nøyaktige strømforbruk måles automatisk av strømmåleren i boligen din, og du betaler altså for det strømmen koster akkurat i øyeblikket du bruker den.

For å finne billigst strøm anbefaler vi derfor å tenke over følgende spørsmål:

  • Bor du i en stor bolig?
  • Bor du i en leilighet med fyring og varmtvann inkludert?
  • Hvor mange er det i husholdningen?
  • Har du behov for å bruke mye strøm?
  • Når på døgnet bruker du mest strøm?

Både mengden strøm du bruker og når på døgnet du bruker den vil ha noe å si. For eksempel er strømprisen høyere når det generelt brukes mye strøm, som på morgenen før jobb og skole.

Beste strømavtale i ditt område 

Når du skal finne strømleverandøren i ditt område med den beste strømavtalen, har du flere valg. Da lønner det seg å sammenligne ulike strømavtaler for å se hvilken type som vil gagne deg best med tanke på ditt forbruk.

De vanligste typene strømavtaler som tilbys i Norge i dag er:

Fastpris på strøm 

Med en strømavtale der du betaler fastpris, betaler du lik pris for strømmen gjennom hele året. Hvis du har behov for mer forutsigbarhet i økonomien kan dette lønne seg, men det har vist seg å være dyrere enn for eksempel en spotprisavtale.

Spotpris på strøm 

Velger du en strømavtale med spotpris, betaler du det samme for strømmen som strømselskapet betaler (men det medfølger også et påslag eller en fastpris). Ved hjelp av de nye automatiske strømmålerne som har blitt installert i norske hjem, betaler du med spotpris for strømkostnaden i det øyeblikket du bruker strømmen.

En spotorusavtale er uforutsigbar og følger svingningene i markedet, men har vist seg å være den billigste strømavtalen på sikt.

Strøm og nettleie

Strømprisen består av pris for strøm og nettleie, hvorav nettleien er fast hver måned, mens strømprisen er variabel. Strømleverandøren er den du kjøper strøm fra, mens nettselskapet er de du betaler for at strømmen fraktes til boligen din. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som bestemmer hva nettleien koster, og dette er basert på hvilke begrensninger som finnes i områdene der strømmen skal leveres.

Alle strømkunder må betale nettleie. I mange tilfeller er det nettleien som har størst utslag på en husstands strømregning, og denne vil være den samme i et område uavhengig av hvilken strømleverandør du har.

Strømpriser i Norge 

Norge er delt inn i fem strømregioner med ulike priser på strøm. Fordi elektrisk kraft ikke kan lagres, er det nødvendig med likevekt i forbruk i alle områder hele tiden. Derfor er strømprisen med på å sette begrensninger i de ulike regionene.

Oslo ligger i strømregion Øst (også kalt N01), hvor prisen på strøm ligger midt på treet og ofte er ganske lik som i Nord-Norge. Strøm i Midt-Norge, som for eksempel i Trondheim, er gjerne dyrere og byer som Stavanger og Kristiansand i Sør-Norge har oftest billigst strøm.

Oslo, Stavanger, Trondheim og Bergen er store byer med mange mennesker, og siden tilbud og etterspørselen etter strøm er med å bestemme prisen, er det naturlig at strømprisen på strøm er litt høyere her enn på et lite tettsted. Samtidig finnes det her færre begrensninger for kraftnettet, slik at nettleien, altså det du betaler for at strømmen leveres til deg, ofte er lavere enn den er på et lite tettsted som er langt unna.

Når du skal finne en strømleverandør, bør du altså passe på å velge den beste leverandøren i ditt område.