Garantistrøm Nord er en strømavtale som er forbeholdt kunder i Nord-Norge.

Med denne avtalen får du en forutsigbar og rimelig strømavtale som sikrer deg mot høye pristopper. Prisen fastsettes for minimum to uker frem i tid. Det betyr at dersom det blir prisendring får du varsel minimum 14 dager før, slik at du alltid vet hva du skal betale.

Avtalen passer for deg som:

  • Vil ha en trygg og forutsigbar strømavtale
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet

Prisinformasjon

Priser er eks mva, da kunder i Nord-Norge har mva-fritak.

  • Månedlig fastbeløp: 15,20 kr/mnd
  • Variabel strømpris: 37.90 øre/kWh
  • Avtalen har et pristak på 39,90 øre/kWh som gjelder til 31.12.2021. Vi garanterer altså at du ikke betaler mer enn denne maksprisen uansett hva som skjer i strømmarkedet.

I strømprisen er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.

Avtalevilkår