Variabel avtaler Nord-Norge (NO4)

Variabel avtaler har en fastsatt strømpris for en kortere periode, slik at du får forutsigbarhet for hvordan strømprisene blir fremover. Vi varsler prisendringer minimum 30 dager før de trer i kraft – slik at du alltid vet hvilken strømpris du har.

Merk at statens strømstøtte beregnes utfra den gjennomsnittlige spotprisen pr måned, og ikke den fastsatte strømprisen på variabel-avtalen. I perioder hvor prisen på variabel-avtalen er høyere enn spotprisen vil det være ugunstig, mens det i motsatt fall vil slå heldig ut.

Avtalen passer for deg som:

  • Ønsker enkel oversikt over strømprisene
  • Vil ha samme strømpris hele døgnet
  • Ikke vil bekymre deg for hyppige prissvingninger

 

Forutsigbar Strømpris Nord-Norge

Ikke i salg

  • Variabel strømpris: 69,00 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 31,20 kr/mnd

Priser er eks mva.

Informasjon og vilkår

Garantistrøm Nord

Ikke i salg

 

  • Variabel strømpris: 69,00 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 15,20 kr/mnd

Priser er eks mva.

Informasjon og vilkår

 

Du kan sammenligne strømavtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.