Fjordkraft er sertifisert Miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn må man avgi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Vi har blant annet opprettet en miljøgruppe i Fjordkraft som jobber aktivt med miljøtiltak i hverdagen. 

Våre lokasjoner i Bergen, Trondheim og Sandefjord er miljøfyrtårnsertifisert. I 2021 starter vi sertifisering av våre lokasjoner på Sortland og i Oslo. Kontorene på Hamar og Kongsvinger, som Fjordkraft overtok som følge av oppkjøpet av Eidsiva Marked AS i 2020, er også Miljøfyrtårn-sertifisert. 

Les mer på www.miljofyrtarn.no