Vi er miljøfyrtårnsertifisert

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Man må oppfylle kriterier og gjennomføre tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Som Miljøfyrtårn må man avgi en årlig klima- og miljørapport der effektene av miljøtiltakene måles, nye mål settes og tiltaksplaner legges for å forbedre prestasjonene.

Vi har blant annet opprettet en miljøgruppe i Fjordkraft som jobber aktivt med miljøtiltak i hverdagen. Lokasjonene våre i Bergen, Trondheim, Sandefjord og på Hamar er miljøfyrtårnsertifisert.

Les mer på miljofyrtarn.no

Slik gjør vi en forskjell

Vi er klimaforpliktet og krever at våre faste leverandører er det samme. Derfor stiller vi krav til alle bedrifter som leverer varer og tjenester til oss.

WEB02