Hvordan stenger jeg strømmen?

Er du sikker på at du burde stenge strømmen? Dersom du skal flytte ut, er det ikke vanlig å stenge et anlegg. Man avtaler med den som skal overta boligen hvem strømmen skal stå på, eventuelt med huseier. Dersom man har et sommerhus og har en moderne AMS-måler vil du kun bli fakturert for faktisk strømforbruk. De faste kostnadene ved strømleveransen og nettleien vil likevel påløpe. 

Dersom du likevel ønsker å stenge strømmen må du kontakte nettselskapet ditt. De vil vanligvis ta et gebyr for dette. 

 

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei