Hvordan regner dere ut beløpet på min faktura?

Med den nye AMS-målerne skal vi nå alle bli timesmålte. For hver time utregnes beløp, altså volum ganget med pris. Når dette slås sammen til en fakturalinje på fakturaen din så blir det utregnet en snittpris. Det vil si: Det blir presentert en snittpris for hele perioden. Beløpet er utregnet fra hver enkelt timesverdi og tilhørende pris.

På grunn av dette kan kunder som har flere målere oppleve at fremstår som de har forskjellige strømpriser på de forskjellige målerne. Dette er fordi de har brukt strøm i ulike mengder og til ulik tid.

Hvis du bruker en større andel av forbruket ditt i timer som er priset høyt, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen opp. Hvis du bruker en større andel av forbruket ditt i timer som er priset lavt, vil summen av alle timene trekke gjennomsnittsprisen ned.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei