Hva er leveringsplikt på strøm?

Dersom du ikke velger noen strømleverandør når du flytter, vil anlegget ditt havne på leveringsplikt. Det betyr at din lokale netteier blir nødt til å ta seg av strømleveransen til din bolig.

Siden kjøp og salg av strøm er en oppgave som netteieren din vanligvis ikke utfører, vil det løpe gebyrer som følge av dette.  De første 6 ukene er påslaget regulert, det vil si du betaler spotpris + 6,25 øre/kwh i påslag. Deretter står netteieren din fritt til å bestemme strømpris og påslag selv, og prisene vil derfor variere ut fra hvilken netteier som eier ledningsnettet der du bor.

For å unngå leveringsplikt når du flytter kan du melde flytting her.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei