Hva er fordelene med automatisk måleravlesning?

  • Det er enklere for deg

  • Du slipper å lese av strømmen

  • Du får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt.

  • Nettselskapet vil etter hvert få bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere. Måleren registrerer kontinuerlig strømforbruket ditt og kan om ønskelig kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

Alt som har med måleren din å gjøre styres av nettselskapet ditt. Fjordkraft har ingenting å gjøre med den nye måleren din, og alle spørsmål rundt den må stilles til din netteier.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei