Hva er elhub?

Elhub (elhub.noer et sentralt IT-system som fra februar 2019 effektiviserer kraftmarkedet i Norge. Det er en nøytral datahub som håndterer all måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Her kan du logge deg inn og se, kontrollere og gi tilgang til dine egne data lagret i Elhub. Du kan blant annet se: 

  • Målepunkt-ID for strømmåleren din
  • Netteieren din
  • Strømselskapet ditt
  • Årsforbruket ditt
  • Måleverdiene dine tilbake i tid

Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub.

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei