Blir strømmen min dyrere med timesmåling?

Timesmåling påvirker ikke strømavtalen din. Du vil ha den samme strømavtalen som før.

Siden de nye AMS-målerne vil levere avlesninger time for time blir prisen du faktisk betaler for strømmen din mye mer nøyaktig. Det er ikke alle nettselskaper som har dette på plass enda, men det kommer i løpet av kort tid. Hvis du har en spotprisavtale på strømmen din vil du på denne måten faktureres for hva strømmen kostet da du faktisk brukte den, i stedet for at du faktureres for et gjennomsnitt for hele måneden slik man gjorde tidligere. Andre strømavtaler, som for eksempel vår “Forutsigbar”-avtale, vil ha en strømpris som endres sjeldnere. Disse vil derfor ikke påvirkes av timefakturering på samme måte som det en spotprisavtale vil.

Her kan du lese mer om timesmåling

Var dette svaret nyttig?
Ja Nei