Slik fungerer Trippelgaranti

Trippelgaranti er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen.

Med Trippelgaranti får du færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Trippelgaranti gir deg tre enkle fordeler:

  • 0,- i strømregning om du blir syk
    Blir du sykemeldt dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

  • 0,- i strømregning om du blir arbeidsledig
    Blir du arbeidsledig dekker vi kostnadene for strøm og nettleie i inntil 6 måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000,-.

  • 0,- i egenandel om lynet slår ned
    Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000,-.

Bedre dekning med nytt forsikringsselskap

Fra 1. desember 2020 overtar forsikringsselskapet Am Trust International Underwriters DAC som leverandør av denne tjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for Trippelgaranti blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekning utvides slik at det også gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for alders- og uførepensjonister.

Ellers fungerer Trippelgaranti som før og prisen forblir uendret.

Forsikringsbevis og vilkår f.o.m. 01.12.2020

Opprinnelige forsikringsbevis og vilkår

Skademeldingsskjema