Slik fungerer Spot med Forvaltning

Gjennom felles innkjøp av strøm til alle kunder med denne avtalen, ønsker vi å gjøre strømregningen lavere. 

Du lurer kanskje på hvordan det er mulig? Kort fortalt er det fordi profesjonelle forvaltere gjør smarte innkjøp. De jobber for å utnytte svingningene i strømmarkedet til din fordel – uten at du trenger å gjøre noe som helst. 

Vi handler strøm for deg

Vi handler strøm for deg

Våre profesjonelle kraftforvaltere jobber for å utnytte svingningene i strømmarkedet til din fordel – uten at du trenger å gjøre noe som helst.
Du følger spotprisen

Du følger spotprisen

Avtalen følger spotprisen fra time til time. Du betaler det samme som du ville gjort med en vanlig spotpris-avtale, og kan følge med på prisene i Fjordkraft-appen.
Få resultatet på strømregningen

Få resultatet på strømregningen

På hver strømregning får du resultatene for forrige måned. Du får et fratrekk eller tillegg på regningen avhengig av hvordan det har gått.

Gode resultater

Spot med forvaltning har som mål å kutte de høyeste pristoppene. Over tid har dette vist seg å være lønnsomt for kundene våre. I 2021 var denne avtalen bedre enn spotprisen i 11 av 12 måneder.

Resultater for 2021

Måned Pris sammenlignet med spotpris
Januar 2021   -22,64 øre/kWh
Februar 2021   -27,64 øre/kWh
Mars 2021   -14,96 øre/kWh
April 2021   -5,82 øre/kWh
Mai 2021   -7,64 øre/kWh
Juni 2021   -12,47 øre/kWh
Juli 2021   -5,08 øre/kWh
August 2021   -4,46 øre/kWh
September 2021   -14,36 øre/kWh
Oktober 2021   +1,68 øre/kWh
November 2021   -35,23 øre/kWh
Desember 2021   -76,64 øre/kWh

 

Prisinformasjon

Med denne avtalen følger du spotprisen fra time til time. I tillegg betaler du et månedlig fastbeløp og påslag per kWh.

  • Påslag: 3.90 øre/kWh
  • Månedlig fastbeløp: 39 kr

Samtidig som du følger spotprisen, handler forvalterne våre frem i tid for å kutte pristoppene. Resultatet får du en gang i måneden, og du ser hvordan det har gått på strømregningen din. Fra du bestiller til forvalterne begynner å handle på vegne av deg, tar det en til to måneder. I mellomtiden følger du spotprisen på vanlig måte.

I påslaget er lovpålagte kostnader for elsertifikat inkludert. Denne ordningen bidrar til å finansiere strøm produsert fra fornybare energikilder.

Slik deles gevinsten

Dersom vi oppnår en bedre pris enn spotprisen forrige måned, får du 88 % av gevinsten. De resterende 12 % går til å dekke våre forvaltningskostnader og forvalters suksesshonorar. Du slipper selvsagt å betale suksesshonorar i de månedene vi eventuelt ikke oppnår en pris som er bedre enn spotprisen. Lykkes vi, lykkes du.

Det tar tre måneder å si opp avtalen

På grunn av langsiktige sikringer tar det tid å avslutte avtalen. Fra du gir oss beskjed til avtalen er sagt opp, tar det tre måneder. Hvis du bytter strømleverandør før denne perioden er over, må du betale et bruddgebyr på 500 kroner.

Avtalen passer for deg som:

  • Ønsker å kutte pristoppene
  • Ønsker mulighet til å oppnå en lavere pris enn spotprisen
  • Ønsker å beholde en god strømavtale over tid  

Slik jobber vi for å oppnå gevinst for deg

Våre kraftforvaltere har mandat til å gjøre langsiktige sikringer frem i tid som er gunstige for å skape en strømpris som har mindre svingninger enn spotprisen. Dette er et produkt som er svært vanlig for bedrifter og det offentlige.

Dette tilgjengeliggjør vi nå for våre privatkunder for å ta ned noe av risikoen i dagens spotmarked, samtidig som du beholder alle fordeler knyttet til spotprisavtaler. Som timespriser, smart lading og muligheten til å optimaliser ditt forbruk. Prisen følger markedet tett, både opp og ned samt følger områdeprisen i ditt prisområde.

Vi fikser det praktiske

Når du bestiller strøm fra oss, ordner vi alt det praktiske. Du slipper å kontakte din lokale netteier for å gi beskjed om at du skal ha strøm fra Fjordkraft. Bestiller du strøm til en ny adresse, får du automatisk tilsendt vilkår for nettleie fra din netteier.

Nettleie fra din lokale netteier kommer i tillegg til strømprisen. For å gjøre det enkelt får du strøm og nettleie samlet på én regning. Du slipper selvsagt å betale noe på forskudd, du betaler kun for den strømmen du allerede har brukt.