Miljøfyrtårn 

Elmera Groups kontorer i Bergen, Trondheim, Sandefjord, Trondheim, Hamar og Kongsvinger er Miljøfyrtårn-sertifisert. Det jobbes med å sertifisere kontoret vårt på Sortland. Å være Miljøfyrtårn innebærer at man må arbeide systematisk med tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Hvert år må de ulike business unitsene lage en klima- og miljørapport der effekten av tiltakene måles og der det settes nye mål. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU. 


Klimapartnere Vestland 

Elmera Group er medlem av det regionale nettverksprosjektet Klimapartnere Vestland, som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere til en grønn samfunns- og næringsutvikling i fylket. Nettverket består av over 65 offentlige og private virksomheter. Klimapartnere Vestland gir hvert år ut en rapport om medlemmenes samlede utslipp. 


Future Proof

I september signerte Rolf Barmen FUTURE-PROOF-plakaten på vegne av hele Elmera Group ASA. Plakaten er utarbeidet av Raftostiftelsen og Bergen Næringsråd. Den viser at vi står sammen for menneskerettigheter. Gjennom FUTIRE-PROOF har vi forpliktet oss til følgende: 1) Gjennom å dele egen kunnskap og erfaringer skal vi bidra inni FUTURE-PROOF, der utfordringer luftes, drøftes og løses i fellesskap. 2) Vi tar vårt felles ansvar for å respektere menneskerettighetene på alvor. Det gjr vi ved å etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.


Skift - Grønnvaskingsplakaten 

Grønnvaskingsplakaten består av ti prinsipper som skal forhindre at bedrifter grønnvasker egen virksomhet. Plakaten er utarbeidet av Skift, Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Fjordkraft undertegnet plakaten sommeren 2020 og kunngjorde med det at vi skal gjøre vårt ytterste for å følge plakatens prinsipper i all markedsføring og kommunikasjon.  

10 prinsipper for grønt innkjøpsvett 

I 2021 signerte vi Skift-initiativet «10 prinsipper for grønt innkjøpsvett». Prinsippene er ment som en enkel veileder som alle virksomheter kan strekke seg etter. For oss blir dette et supplement til vårt krav om klimanøytralitet til alle våre faste leverandører.  

Bærekraftsrapport 2022

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber? På side 18 i årsrapporten finner du bærekraftsrapporten vår