Klimapartnere Vestland

Fjordkraft er medlem av det regionale nettverksprosjektet Klimapartnere Vestland, som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere til en grønn samfunns- og næringsutvikling i fylket. Nettverket består av over 60 offentlige og private virksomheter. Klimapartnere Vestland gir hvert år ut en rapport om medlemmenes samlede utslipp.

Miljøfyrtårn

Fjordkraft-konsernets tre største kontorer, i Bergen, Trondheim og Sandefjord, ble Miljøfyrtårn-sertifisert i andre halvdel av 2017. Hovedkontoret i Bergen ble sertifisert på nytt i 2020, mens kontorene i Sandefjord og Trondheim vil resertifiseres i 2021. Det vil også bli jobbet med å sertifisere kontorene i Oslo og på Sortland. Kontorene på Hamar og Kongsvinger, som Fjordkraft overtok som følge av oppkjøpet av Eidsiva Marked AS i 2020, er også Miljøfyrtårn-sertifisert. Å være Miljøfyrtårn innebærer at man må arbeide systematisk med tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Hvert år må Fjordkraft lage en klima- og miljørapport der effekten av tiltakene måles og der det settes nye mål. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU.

Climate Neutral Now

Fjordkraft deltar i FNs Climate Neutral Now-initiativ som ble lansert i forbindelse med Parisavtalen i 2015. Hensikten med initiativet er å oppmuntre stater, virksomheter og privatpersoner til å gjennomføre klimatiltak for å nå målene i Parisavtalen. Det er Climate Neutral Now-initiativets tre-stegs-metode for klimanøytralitet som er utgangspunkt for Fjordkrafts leverandørkrav Klimanjaro. Fjordkraft rapporterer hvert år kvotekjøp og interne tiltak for utslippskutt til Climate Neutral Now.

#Plastsmart

#Plastsmart er et initiativ fra Progressio, et samarbeidsforum med toppledere fra næringsliv, akademia, forskning og forvaltning i bergensregionen. Prosjektet har flere retninger og jobber med forsking på mikro- og nanoplast, formidling, bedre avfallshåndtering i havnene og konseptet #Plastsmart Partner. Det overordnede målet er å redusere plastforbruk og omfanget av plast på avveie. Fjordkraft er #Plastsmart Partner og er representert i styringsgruppen i #Plastsmart, ved strategidirektør Arnstein Flaskerud.

Skift - Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten består av ti prinsipper som skal forhindre at bedrifter grønnvasker egen virksomhet. Plakaten er utarbeidet av Skift, Zero, WWF og Fremtiden i våre hender. Fjordkraft undertegnet plakaten sommeren 2020 og kunngjorde med det at vi skal gjøre vårt ytterste for å følge plakatens prinsipper i all markedsføring og kommunikasjon. Tidlig i 2021 signerte vi også Skift-initiativet «10 innkjøpsvettregler for grønne innkjøp».

Bærekraftsrapportering til kunder

Fjordkraft er ikke alene om å stille krav til sine leverandører. I 2020 har vi, som strømleverandør til en rekke store, norske bedrifter, mottatt krav om å gjennomføre ulike former for bærekraftsrapportering. Det er en utvikling vi hilser velkommen. Samtidig ser vi at det store utvalget av rapporteringstjenester, med til dels svært ulike krav til rapportering og dokumentasjon, gjør dette arbeidskrevende.

 

Bærekraftsrapport 2020

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Les vår bærekraftsrapport