Allerede i 2007 ble Fjordkraft en klimanøytral virksomhet. Gjennom vårt klimaløfte, «Klimanjaro», setter vi krav til våre faste leverandører: «Vi lover at våre faste leverandører skal være klimanøytrale. Sammen skaper vi en klimavennlig verdikjede.»

Vårt klimaløfte ble første gang innfridd i 2019. Alle våre faste leverandører måtte da lage klimaregnskap, sette opp en tiltaksliste for hvordan de vil redusere sine utslipp og vise til at de hadde kjøpt kvoter for det resterende utslippet for å bli klimanøytrale.

I 2020 skjerpet vi kravene for kvotekjøp. Vi satte krav til at våre faste leverandører måtte kjøpe minimum 80 prosent EUA-kvoter. Flere selskap kjøper nå 100 prosent EUA-kvoter, men de som ønsker å innfri vilkårene i FNs «Climate Neutral Now», må også kjøpe 20 prosent CER-kvoter. EUA-kvotene har de siste årene ført til store kutt i utslipp av klimagasser i Europa. EUA-kvotene har økt i pris siden 2017, men falt kraftig i pris i starten av koronakrisen i mars 2020. Deretter økte prisen igjen mot slutten av året. Det er ventet at prisen vil bli enda høyere i 2021. Økt pris og færre kvoter i markedet fører til at bedrifter gjør enda mer for å kutte egne utslipp.

Fjordkraft er ikke et klimapoliti, vi har derfor ikke gått alle våre leverandører etter i sømmene for å sjekke at de innfrir vårt krav til klimanøytralitet. I oktober 2019 lanserte vi imidlertid nettportalen «Klimahub». På klimahub.no kan du sjekke klimaavtrykket til norske virksomheter. Fra 2020 krever Fjordkraft at alle våre faste leverandører må registrere sitt klimaregnskap og en tiltaksliste her. Det betyr at tallene blir mer transparente. Her kan vi sjekke hverandres klimafotavtrykk og bli inspirert av hverandres tiltakslister for å kutte utslipp.

I 2020 opplevde vi at dominoeffekten vi ønsker å skape, gjennom vårt leverandørkrav, skjøt fart. Flere bedrifter opplever at de må levere inn dokumentasjon på at selskapet er klimanøytralt i anbudsprosesser. Dette kommer både av at vi stiller krav, at noen av våre leverandører har begynt å stille krav og at flere selskaper utenfor vår leverandørkjede stiller krav til klimanøytralitet. Fjordkrafts klimaløfte har i 2020 hatt positive ringvirkninger.

 

 

Bærekraftsrapport 2020

Vi er opptatt av å dokumentere vårt samfunnsengasjement, både for leverandører, investorer, og kunder. Vil du vite mer om hvordan vi jobber?

Les vår bærekraftsrapport