Slik fungerer Strømforsikring

Strømforsikring er en tilleggstjeneste som gir deg en ekstra trygghet i hverdagen. Du får færre bekymringer dersom du blir syk, arbeidsledig eller opplever å måtte betale egenandel for elektriske feil. Strømforsikring gir deg flere enkle fordeler:

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du blir sykemeldt i mer enn 30 dager.

Blir du sykemeldt dekker vi strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Gjelder for kunder under 65 år. Egne vilkår for alders- og uførepensjonister.

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du blir arbeidsledig eller permittert.

Blir du arbeidsledig dekker vi strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Gjelder for kunder under 65 år.

0 kroner i egenandel hvis du opplever feil med det elektriske anlegget.

Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000 kroner.

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.

Forsikringen dekker strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Erstatningen beregnes fra første dagen du er innlagt på sykehus/institusjon til den dagen du skrives ut.

Meld skade

Strømforsikringen kan sørge for at du får dekket strømregningen din dersom du er så uheldig at du blir sykemeldt eller arbeidsledig. Strømforsikringen kan også gjelde dersom du opplever feil på det elektriske anlegget og må betale egenandel.

Forsikringen gjelder 12 måneder tilbake i tid. Det vil si at dersom du har vært sykemeldt, arbeidsledig eller har opplevd feil på det elektriske anlegget det siste året, kan du få penger tilbake.

Logg inn med passord
Access Code: Dinskade