Info om

Trumf bonus

  Åpne som pdf 22.05.2023

22.05.2023

Vilkår for oppsparing av Trumf-bonus

Fjordkraft tilbyr våre kunder å spare opp Trumf-bonus for sin strømkostnad. Dette gir nye strømkunder en mulighet til å få en velkomstbonus. Eksisterende strømkunder hos Fjordkraft kan melde seg av og på oppsparing av Trumf-bonus. Velkomstbonus utbetales så fort kundeforholdet til Fjordkraft er etablert. Trumf-bonus på 1% av løpende strømkostnader blir overført fra Fjordkraft til Trumf-medlemmene månedlig etter at strømfaktura er produsert. Kunden kan når som helst melde av koblingen mellom din Trumf-konto og Fjordkraft, men vil da ikke lenger få Trumf-bonus.

Oppsparing av Trumf-bonus er forbeholdt privatkunder som er Trumf-medlemmer. For å spare opp Trumf-bonus må kunden registreres hos Fjordkraft som Trumf-medlem. Kunden har selv ansvar for til enhver tid å oppgi korrekte opplysninger angående Trumf-medlemskapet. Grunnlaget for beregning av Trumf-bonus er kundens strømkostnad hos Fjordkraft. Det beregnes ikke Trumf-bonus av strømkostnader kompensert etter de til enhver tid gjeldende satser fastsatt i statens kompensasjonsordning for strøm. Nettleie er ikke del av beregningsgrunnlaget.

Kunder som mottar velkomstbonus er bundet til å ha strømleveranse fra Fjordkraft i 6 måneder etter avtaleinngåelse. Kunder som forlater Fjordkraft før utløp av bindingstiden vil bli trukket summen av velkomstbonusen fra sin Trumf-saldo. Etter utløpet av bindingstiden, løper Trumf-bonusen til kunden melder seg av eller bytter strømleverandør.

Oppdaterte vilkår er til enhver tid tilgjengelig på Fjordkrafts nettsider og kan endres med 30 dagers varsel. Vesentlige endringer varsles enten ved direkte skriv i kundens innboks i Min side, med varsel til kundens registrerte e-postadresse eller på annen egnet måte.

Opplysningene om at kunden er et Trumf medlem benyttes kun til at kunden skal få Trumf-bonus og utleveres ikke til andre samarbeidspartnere.

Avgrensinger
Velkomstbonus gjelder for nye kunder og utbetales kun en gang per målepunktid inntil 5 målere. Man regnes som ny kunde dersom man ikke har vært Fjordkraft-kunde tidligere eller dersom det er minst 12 måneder siden sist man var Fjordkraft-kunde.

Det er kun mulig å ha én Trumf-konto knyttet til kundeforholdet hos Fjordkraft.

Næringsvirksomhet og boligutleie kvalifiserer ikke til oppsparing av Trumf-bonus.

Dersom samarbeidet mellom Fjordkraft og Trumf avsluttes vil oppsparing av Trumf-bonus opphøre. Ved mislighold av strømfaktura forbeholder Fjordkraft seg retten til å trekke tilbake utbetalt Trumf-bonus. 

Behandling av personopplysninger
Les mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger hos Fjordkraft (se særlig pnkt 2.2).

Les mer om hvordan Trumf behandler dine personopplysninger hos Trumf.