Hva er fordelene med strømforsikring?

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du blir sykemeldt i mer enn 30 dager.

Blir du sykemeldt dekker vi strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Gjelder for kunder under 65 år. Egne vilkår for alders- og uførepensjonister.

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du blir arbeidsledig eller permittert.

Blir du arbeidsledig dekker vi strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Gjelder for kunder under 65 år.

0 kroner i egenandel hvis du opplever feil med det elektriske anlegget.

Ødelegges elektronisk inventar av lynnedslag, overspenning eller elektriske feil får du normalt dette dekket av innboforsikringen. Men ofte må du likevel betale en betydelig egenandel. Vi dekker egenandelen din med inntil 4000 kroner.

0 kroner i strømregning fra Fjordkraft hvis du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.

Forsikringen dekker strøm og nettleie i inntil seks måneder. Maksimalt beløp per måned er 5000 kroner. Erstatningen beregnes fra første dagen du er innlagt på sykehus/institusjon til den dagen du skrives ut.

Verdt å vite om Strømforsikring

Strømforsikring koster 2 kroner dagen. Forsikringen gjelder fra du aktiverer den, og den kan når som helst sies opp.

Med denne forsikringen er du dekket om du blir sykmeldt, arbeidsledig eller permittert – eller om du er alders- og uførepensjonist og har vært innlagt på sykehus eller institusjon i mer enn 30 dager sammenhengende.

Forsikringsbevis og avtalevilkår

Informasjon før kjøp

Opplysninger om forsikringen

Bestill i Min side

Melde skade?

Du kan enkelt melde skade ved å fylle ut skademeldingskjema på sedgwick.com (Access Code: Dinskade).

Vanlige spørsmål om Strømforsikring