Oversikt over netteiere

Bor du i området til en av disse netteierne? Da kan du få strøm og nettleie samlet på én faktura hos Fjordkraft:

Arva/Nordlandsnett
Arva/Troms Kraft AS
Asker Nett/Hurum Nett

Barents Nett/Varanger Kraft AS
BKK AS
Elinett/Istad Nett
Elmea/Lofotkraft
Elvenett/Øvre Eiker Everk
Elvia / Hafslund Nett
Elvia / Eidsiva
Elvia/ Stange Energi AS
Enida AS (Dalane)

Fagne/Haugaland Kraft Nett
Fagne/Odda Energi
Fjellnett/Eidefoss
Føie/Ringerikskraft Nett AS

Glitre
Glitre tidligere Agder Energi Nett
Griug/Valdres

Hallingdalkraft Nett
Hemsil/Hemsedal Energi
Hålogaland Nett

iSalten Nett/ISE Nett

Jæren

KE Nett/Klepp Energi
Klive /NØK Nett
Kvam Kraftverk AS

Lede/Skagerak
Linea / Helgeland Kraftlag
Linja aS/SFE Nett
Lnett/Lyse Elnett
Lucerna (Hammerfest)
Luster Energiverk AS
Lysna AS /Fusa Kraftlag AS

Mellom/ NEAS
Midtkraft nett
Midtnett-Telemark AS
MøreNett

Nettselskapet Fosen
Nettselskapet Orkdal
Nettselskapet Sodvin
Nordkraft Nett
Nore Energi AS nett
Norefjell Nett AS
Norefjell nett/Krødsherad Everk AS
Norgesnett

Rakkestad Energiverk AS
RK Nett/Rauland Energi
Røros Energiverk

S-nett Svorka Energi Nett
Straumnett / Årdal Energi
Sygnir/Sognekraft

Tensio TN
Tensio TS
Trollfjord Nett AS

Vang Energiverk AS
Veni Metering AS
Vestall/Vesterålskraft Nett
Vestmar/Kragerø Energi Nett
Vevig/Gudbrandsdal Energi
Vissi/ Ymber
Vonett / Voss Energi