Varmtvannsberederen, eller varmtvannstanken, er brukt til å varme opp og lagre varmtvannet som husholdningen bruker i kraner på kjøkkenet og badet, inkludert dusjen. Strømforbruket til varmtvannsberederen utgjør normalt ca. 13% av det totale strømforbruket i hjemmet og er dermed en av kildene som bruker mest energi. Det betyr at de kan være mye å spare.

Hvor mye strøm bruker varmtvannsbereder?

Strømforbruket til en varmtvannsbereder vil variere ut ifra hvilken varmtvannsbereder du har og hvor effektiv den er. Nyere varmtvannsberedere varmer opp vannet mer effektivt, samtidig som de er mye bedre isolert og holder derfor enda bedre på varmen. I tillegg vil strømforbruket til varmtvannsberederen avhenge av hvor stor bolig du har –  jo mindre bolig, jo mindre vil varmetapet være når vannet skal transporteres fra varmtvannsbereder til kraner og bad i hjemmet.

Hvor ofte og lenge varmtvannet er i bruk har selvfølgelig også noe å si for hvor mye strøm varmtvannsberederen bruker. En god dusj på 10 minutter kan koste rundt 8 kroner – det er ikke så mye, men er husholdningen stor og glad i å dusje kan det koste litt likevel.

Mange lurer på om det er energibesparende å slå av varmtvannsberederen når den ikke er i bruk eller når man ikke er hjemme, men energiforbruket som følge av at varmtvannet står på standby og ikke blir brukt er svært lav sammenlignet med energien som må til for å varme opp vannet igjen. Det lønner seg derfor heller å la varmtvannsberederen stå på.

Hvordan spare strøm med varmtvannsbereder?

Det lønner seg kanskje ikke å skru av varmtvannet, men det finnes tiltak du kan gjøre noe med for å redusere strømforbruket til varmtvannsberederen. Her er 5 strømsparetips som er gode for lommeboken og miljøet:

1) Vær bevisst på hvor ofte og lenge du dusjer.
Har det vært en lang dag og du trenger den gode lange dusjen for å koble av, så ta den dusjen. Men vær bevisst på strømforbruket ditt – noen ganger holder det kanskje med en kort dusj.

2) Skru av kranen.
Mange av oss kan bli litt flinkere til å skru av kranen når vi vasker opp, pusser tenna eller til og med under innsåping i dusjen. Små handlinger kan gjøre utslag på strømregningen over tid, spesielt i vintermånedene når det er høyere strømpriser.

3) Vurder vannbesparende utstyr.
Vannbesparende utstyr koster lite og kan ha stor effekt på strømforbruket. Vannmengdebegrenser kan settes på tappekranene du har i dag og med sparedusj kan du nesten halvere strømforbruket når du dusjer.

4) Ikke vent med å bytte ut varmtvannsberederen.
Det kan være fristende å vente med innkjøp av ny varmtvannsbereder til dagen den gamle har fått nok. I følge energiverket er det mange nordmenn som gjør nettopp det og risikerer både lekkasjefare og høye strømregninger. Selv om den gamle varmtvannsberederen fortsatt fungerer vil en ny bereder varme opp vannet mye mer energieffektivt og dermed bruke mindre strøm. Bytt ut varmtvannsberederen etter 15 år, så unngår du lekkasjefare og sørger for optimal energiforbruk.

5) Velg riktig størrelse.
Når det er på tide å bytte ut varmtvannsberederen er det fort gjort å tenke at en liten bereder bruker mindre strøm. Men dersom varmtvannsberederen er for liten for husholdningen og går fort tom for varmtvann, må det brukes mye strøm for å varme opp det nye vannet. Er varmtvannsberederen derimot stor nok og bare tømmes halvveis, trengs det mindre energi for å varme opp det nye vannet. Pass derfor på å velge riktig størrelse ved innkjøp av ny varmtvannsbereder.